Henkikirjat

Henkikirjat ovat luetteloja henkirahan maksajista, joihin kuuluivat etupäässä 15-63-vuotiaat. Luetteloja pidettiin 1630-luvun puolivälistä vuoteen 1989, ja suuri osa ennen vuotta 1809 laadituista löytyy SSHY:n kuvatietokannasta.

Henkikirjojen systemaattinen arkistointi edellyttää että materiaalin mukana meille toimitetaan tiedot siitä, mistä lähteestä aineisto on peräisin. Hakeminen helpottuu suunnattomasti kun hakija voi etsiä paikkakunnan, vuosiluvun, yms. tiedon perusteella. Arkistolaitos edellyttää että sen käyttämä arkistointitunnus, mikrofilmirullan tai kortin numero, jne., on saatavilla, ks. http://www.arkisto.fi/.

Näiden tietojen kerääminen digitoidun aineiston yhteydessä tapahtuu SSHY:n käytäntöjen mukaan tallentajan lomakkeella. Kirkollisten kirjojen arkistointiin käyttämämme talletushierarkia noudattaa seurakuntajaottelua, kun henkikirja-aineisto on arkistoitava kihlakuntien mukaisesti. Näiden rajat eivät ole yhteneväiset, ja siksi samaa tallentajan lomaketta ja samoja työkaluja ei voida käyttää molempien aineistojen käsittelyssä.

Alla joitakin talkoilla tehtyjä henkikirjoja (1700, 1712, 1723) Kymin kihlakunnasta. Kuvaryhmän vuosiluku on kuvajoukon viimeisellä sivulla oleva päiväys, eli asiakirjan allekirjoituksen pvm. Ilmeisestikin siis vuonna 1700 tehty henkikirja koskee saman vuoden alussa verotettuja pitäjäläisiä. Kihlakunnasta on olemassa henkikirjat Ruotsin ajalta vuosilta 1638-39, 42, 44-52, 54, 55-60, 62-63, 65-69, 73, 75-76, 78-80, 82, 88, 90, 93-94, 97, 99, 1700-12, 23-28, 30-39 ja 1743-1782.

Lähde: Kymin kihlakunta

Kymi 1700: Läänintilit KA 8727:1678, LT 73.
Kymi 1712: Läänintilit KA 8765:482, ES 2639.
Kymi 1723: Läänintilit KA 8771:1395, LT 1373.
kymi_1700:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

 


11.jpg
12.jpg
13.jpg
kymi_1712:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
kymi_1723:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
pyhtaa_1700:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
pyhtaa_1712:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
pyhtaa_1723:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
valkeala_1712:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

11.jpg
12.jpg
13.jpg
vehkalahti_1700:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

 


7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg

13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg

19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg

25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg

31.jpg
32.jpg
vehkalahti_1712:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

16.jpg
17.jpg
18.jpg
vehkalahti_1723:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg

 


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg


11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
virolahti_1700:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg


6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
virolahti_1723:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg


6.jpg
7.jpg
8.jpg