Fagervik rippikirja, 1747-1753, ES137

Kuvat 1-35(35)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 39 Capitain Hisingh y.m.
2 40 Starckou, Klockaren Kloker, Bruksfogden Tegelberg
3 41 Skrifwaren Dickman, Skrifwaren Nywall
4 42 Herrgårds drängar
5 43 Herrgårds pigor
6 44 Hammarsmeder Bröms, Lustig, Fröbergh
7 45 Hammarsmeder Friedrichsson, Jävert, Hierpe, Reiström, Johansson
8 46 Bläcksmeder Mr Bergman, Degerdt, Sontag
9 47 Bläcksmeder Abr.son y.m.
10 48 Glier, Illman, Kloker, Tegelberg y.m.
11 49 Tyhjä aukeama
12 50 Kohlmätaren Lijr, Reiström
13 51 Knipsmeder Abelsson, Wallas, Joh.sson
14 52 Knipsmeder Fröberg, Larsson, Michelsson, Andersson
15 53 Byggmästaren Tacolander
16 54 Masugnsfolck, Masmästaren Illman, Hyttdrängen Dickman
17 55 Masugnsfolck, Upsättaren Sven Hansson, Hyttedräng Dahlman
18 56 Masugnsfolck, Bolaren Johan Hansson, Slägg skiutaren And. Henrichsson, Malm skiutaren Matts Henricsson, släggskiutaren Svanberg
19 57 Grytstöparen Johan Joh:son, Carl Carlsoon ja Kloker
20 58 Grytstöparen Hind. And:son, Lijr, Fagerström, Kråker
21 59 Siöfolck, Skepparen Granberg, Åkerström, Nils Hinrichsson, Nyman, Eric Johansson
22 60 Siöfolck, Skepparen Carl Mårtensson, Fagerström, Kielin, Åström
23 61 Siöfolck, Båtsmän Niels Isaacsson, Svanberg, Anders Ericsson, Johan Ericsson
24 62 Handtvärkare, Snickarna Tammi, Sandström, Drufva, Skomakaren Forssman y.m.
25 63 Bruks karlar Joh. Carlsson, Berg, Sontag, Johan Erichsson
26 64 Bruks karlar Dagswärkaren Dahlsten y.m.
27 65 Bruks karlar Eric Jöransson, Johan Henr:son, Långwijk y.m.
28 66 Bruks karlar add.N. 72: Lång, Lijr y.m.
29 67 Änckor Leskiä ja heidän lapsiaan
30 68 Kyrkfattiga
31 69 Ers Ingo Socken församling
32 70 Dragouner Svahnberg, Wenroth y.m.
33 71 Nyman
34 72 Vid:p. 66 Bruks folck
35 73 Bruks folck

Fagervik rippikirja, 1747-1753, ES137

Kuvat 1-35(35)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008