Fagervik rippikirja, 1761-1766, ES137

Kuvat 1-43(43)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kansilehti
2   Bruks patron, Assessoren Hising
3   Herregårds drängar
4   Herregårds pigor
5   Inspectoren Himberg, Bokhållaren Grönmarck y.m.
6   Bruks predikanten Alftan, Klockaren Kloker
7   Skrifwaren Aveman, Kesner, Fogde Behm y.m.
8   Hammarsmeden Mästare Keji, Jefvert, Högerström
9   Hammarsmeden Lustig, Mästerswen Svartström, Smed Reiström
10   Hammarsmeden Knipsmed Lustig, Kåldrängar Jernström, Friedric Svensson, Bultar, Degerdt
11   Bläcksmeden Mästare Bergman, Ländräng Jefv., Härdsmed Sontag
12   Bläcksmeder Sontag, Hellström, Vikman
13   Bläcksmeder Sontag, Ländräng Degerdt, Jernström, Illman
14   Mästare Illman, Gesäll Tegelberg
15   Gesäll Måsbeck, Ländräng Illman y.m.
16   Knipsmeder Mästare Israel Johansson, Kloker, Lindholm
17   Knipsmeder Fröberg, Fernström y.m.
18   Ramstedt, Lindholm, Mallat
19   Masugns folck, Masmästare Illman, Johan Carlsson, Hyttdräng Dalman y.m.
20   Masugns folck, Lustig, Rosenvall, Nils Henricsson
21   Masugns folck, Bolare Lir, Ländräng Masbeck
22   Grytstöpare Henric Andersson, Kloker, Hagman
23   Grytstöpare Åkerström, Kråker, Norbeck
24   Byggmästare Takolander, Degerdt
25   Trägårdsmästare Hasselberg, Blomqvist, Eric Nilsson
26   Handtvärkare Snickare Drufon, Skomakare Pagensted, Forsman, Skräddare Sontag, Söderblom
27   Skräddare Selin, Frisk y.m.
28   Siö folck Skeppare Granberg, Kelin, Fagerström
29   Siö folck Hellman, Mårtenson, Båtsmän Lund, Sundholm y.m.
30   Siö folck Boman, Dalman y.m.
31   Siö folck Nyman, Lund y.m.
32   Siö folck
33   Rusthåld
34   Kolare och Torpare
35   Kolare och Torpare
36   Dagswärks folk
37   Dagswärks folk
38   Dagswärks folk
39   Dagswärks folk
40   Dagswärks folk
41   Enckor
42   Ingo socken församling
43   Dragouner Venrot, Ivanbeck

Fagervik rippikirja, 1761-1766, ES137

Kuvat 1-43(43)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008