Fagervik rippikirja, 1785-1790, ES137

Kuvat 1-51(51)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kansilehti
2 1 Bruks patron, Hisinger, Directeuren Bergman
3 2 Hushållerskan, Jungfru Borgman,
4 3 Hjerpe, Löfgren
5 4 Herrgårds drängar
6 5 Herregårds pigor
7 6 Inspectoren Holmborg
8 7 Bokhållare Lilja
9 8 Skrifvare Bergius y.m.
10 9 Bruks Fogde Ekroth
11 10 Kilström, Häggström y.m.
12 11 Cryanist Löfström, Klockare Francker
13 12 Hammarsmeder, Mästare Bultare, Nordberg
14 13 Hammarsmeder, Hjelpsmeden Illman, Mästerswänn Västgöthe, Sontag
15 14 Hammarsmeder, Hjelpsmeder Jäfwert, Lustig, Hellström, Degert, Måsbeck
16 15 Knipsmeder, Mästare Ramstedt, Tång
17 16 Knipsmeder, Mästare Jernström, Illman, Jäfvert, Sontag
18 17 Knipsmeder, Mästare Ramstedt, Sontag y.m.
19 18 Bläcksmeder, Mästare Berg y.m.
20 19 Bläcksmeder, Tång, Berg, Degert
21 20 Bläcksmeder, Hjelpsmeder Sontag, Kropp y.m.
22 21 Bläcksmeder, Ländrängar Sontag, Jernström
23 22 Förtenare huset, Mästare Illman, Mästare Reisman
24 23 Förtenare huset, Gesäller Brandt, Illman, Lärdrängar Vikman, Illman
25 24 Masugns folcket, Mästare Måsbeck, Hyttedräng Dahlman, Lärdräng Tackolander
26 25 Masugns folcket, Upsättare Vikman, Söderström y.m.
27 26 Prytstöpare, Mästare Kloker, Kråker y.m.
28 27 Handtverkare, Byggmästare Tackolander
29 28 Handtverkare, Skomakare Hagman, Tiander, Snabb, Snickare Drufwa
30 29 Handtverkare, Skräddare Selin y.m.
31 30 Trädgårdsmästare Blomqvist y.m.
32 31 Sjöfolcket, Skeppare Fagerström, Hellman, Holm
33 32 Sjöfolket Sundström, Biström, Grabbsten
34 33 Sjöfolcket, Båtsmän Fagerström, Lindholm, Sundström, Dahlström
35 34 Sjöfolcket Nohrström, Lindberg, Degert, Dahlberg, Bäckström, Boman
36 35 Sjöfolcket, Fiskaren Hasselqvist, Finnberg
37 36 Dagsverks folket
38 37 Dagsverks folket
39 38 Dagsverks folket
40 39 Dagsverks folket
41 40 Änckor och Deras Barn
42 41 Änckor och Deras Barn
43 42 Änckor och Deras Barn
44 43 Torpare, Ramsjö
45 44 Torpare, Skants ja Snabbens ja Bredängs
46 45 Torpare, Hirfdahls ja Snällböle
47 46 Värfda soldater
48 47 Diverse hörande til Församlingen
49 48 Diverse hörande til Församlingen
50 49 Af Ingo Sockne Församling
51 50 Af Ingo Sockne Församling

Fagervik rippikirja, 1785-1790, ES137

Kuvat 1-51(51)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008