Fagervik rippikirja, 1791-1796, ES137

Kuvat 1-51(51)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 51 Bruks patron, Ryttmästare Hisinger, Directeuren Bergman
2 52 Hushollerskan och kammar jungfrun Borgman
3 53 Laquaijen och Betjenten Hjerpe, Blomberg, Sjödahl, Björkman
4 54 Herregårds drängar
5 55 Herregårds pigor
6 56 Contoirs Staten, Inspector Holmberg, Bäckman
7 57 Contoirs Staten, Bokhållaren Lillja, do Henric Michelsson,
8 58 Contoirs Staten, Bergus, Stenman, Skrifware Löfgrèn
9 59 Bruks fogde Ekroth
10 60 Bruks prädikant Reiström, Baggström, Äng
11 61 Bruks Organist Levan, Klockare Franck, Schole magistern Höök
12 62 Stångjärnshammarsmeder, Mästare Nordberg, Sontag, Mästarswänn Måsbeck
13 63 Stångjärnshammarsmeder, Mästarswänn Västgöthe
14 64 Stångjärnshammarsmeder, Kohldrängar Degert, Måsbäck, Tång
15 65 Stångjärnshammarsmeder, Hjälpsmeder Lustig, Illman, Jäfwert
16 66 Knipsmeder, Mästare Ramstedt, Hasselgrèn, Tång, Jäfwert, Illman, Kloker
17 67 Knipsmeder, Mästare Jernström, Nordberg, Berg, Illman, Degert
18 68 Knipsmeder, Mästare Jernström, Illman
19 69 Bläcksmeder, Mästare Kloker, Flemnich
20 70 Bläcksmeder, Tång, Berg, Degert
21 71 Bläcksmeder Flemmich, Tång
22 72 Bläcksmeder Kropp, Sontag
23 73 Förtenarna Mästare Reisman
24 74 Förtenarna, Gesällen Illman, Lärdräng Vikman
25 75 Masugnsfolket, Mästare Måsbäck, Bröms, Lärdräng Tackolander
26 76 Masugnsfolket, Upsättare Måsbäck, Nordbäck, Bokare Sundström, Malmskjutare Swanbäck
27 77 Grytstöpare Kråker, Skjutare Östengren
28 78 Trädgårdsmästare Blomqvist, Kreps
29 79 Handtwärkare, Bygmästare Tackolander, y.m.
30 80 Handtwärkare, Skomakare Tiander, Illman, Hagman
31 81 Handtwärkare, Skräddare Selin, Resin
32 82 Handtwärkare, Snickare Drufwa, Hofflagare Illman
33 83 Sjöfolket, Skeppare Holm
34 84 Sjöfolket, Skeppare Hellman, Biström
35 85 Sjöfolket, Båtsmän Sundström, Nohrström, Bäckström, Lindberg
36 86 Sjöfolket, Båtsmän Biström, Boman, Höök, Illander, Svanskberg, Bäckström
37 87 Sjöfolket, Båtsmän Fageström, Holm, Barman, Sump skeppare Kjellström, Fiskare Finnberg
38 88 Dagswärksfolket
39 89 Dagswärksfolket
40 90 Dagswärksfolket
41 91 Dagswärksfolket
42 92 Enckor och deras Barn
43 93 Enckor och deras Barn
44 94 Enckor och deras Barn
45 95 Torpare, Kamsiö
46 96 Torpare, Skantsja Bredängs
47 97 Torpare, Hinfdahls ja Snällböle
48 98 Diverse hörande til församlingen
49 99 Af Ingo socken församlingen, Dragouner
50 100 Af Ingo socken församlingen
51 101 Wärfda soldater

Fagervik rippikirja, 1791-1796, ES137

Kuvat 1-51(51)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008