Fagervik rippikirja, 1797-1810, ES137

Kuvat 1-100(153)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kansilehti
2 1, 2 Vuodet 1797-1802, Bruks Patron Hisinger
3 3, 4 Herr Directeur Bergman
4 5, 6 Hushållerskan och Kammarfungfrun
5 7, 8 Laqwaijer och Betjenter
6 9, 10 Herrgårds drängar
7 11, 12 Herrgårds pigor
8 13, 14 Contoirs-Staten, Inspector Holmberg
9 15, 16 Contoirs-Staten, Bruks Bokhållare Stenman
10 17, 18 Contoirs-Staten, Skrifware Björklöf, Skrifware Löfgren
11 19, 20 Bruks Prädikant Reiström, Carl Johansson
12 21, 22 Bruks Fogde Åkerström, Byggmästare Tackolander och Scholamästare Höök
13 23, 24 Trädgårds Mästare Blomqwist, Kreps
14 25, 26 Stångfärns Hammarsmeder, Mästare Nordberg, Sontag
15 27, 28 Stångfärns Hammarsmeder, Mästarswänn, Måsbäck,
16 29, 30 Stångjärns Hammarsmeder, Hjelpsmeden Illman, Hellström, Tragman
17 31, 32 Stångjärns Hammarsmeder, Kohldrängar Degert, Sundström, Asplund
18 33, 34 Stångjärns Hammarsmeder
19 35, 36 Knipsmeder, Mästare Ramstedt, Hasselgren
20 37, 38 Knipsmeder, Mästare Jäfwert, Kloker
21 39, 40 Knipsmeder, Mästare Jernström, Nordberg
22 41, 42 Bläcksmeder, Mästare Kloker, Berg
23 43, 44 Bläcksmeder, Släckare Degert, Flemmich, Sontag
24 45, 46 Bläcksmeder, Flemmich, Bultare, Kropps, Tång, Degert, Sontag
25 47, 48 Förtenare, Mästare Reisman
26 49, 50 Förtenare, Gesällen Illman, Lärdräng Vikman
27 51, 52 Masugnsfolket, Masmästare Dahlman, Hyttdräng Måsbäck, Sundström
28 53, 54 Masugnsfolket, Nohrbäck
29 55, 56 Grytstöpare Kråker, Grytskjutaren Östergren
30 57, 58 Handtwerkare, Klockare Illman, do Hagman
31 59, 60 Handtwerkare, Skräddare Selin
32 61, 62 Handtwerkare, Snickare Drufwa, Hofflagare Illman, Brännerikarlen Knagg
33 63, 64 Sjöfolket, Skeppare Holm
34 65, 66 Sjöfolket, Skeppare Biström
35 67, 68 Sjöfolket, Båtsmän Nohrström, Biström
36 69, 70 Sjöfolket, Båtsmän Holm, Illander, Myrgren, Degert, Thorberg
37 71, 72 Sjöfolket, Skeppare Kjellström, Fiskare Finnberg
38 73, 74 Dagswerks-folket Bröms, Finnström
39 75, 76 Dagswerks-folket Åkerström, do Knagg, do Eric Hansson,do Svanbäck, do Kloker
40 77, 78 Dagswerks-folket Linberg, do Wasström, do Lindholm, do Nohrdbäck
41 79, 80 Dagswerks-folket Palikander, do Kallström, do Snabb, do Pärström, do Rams
42 81, 82 Änckor och deras Barn
43 83, 84 Änckor och deras Barn
44 85, 86 Diverse hörande till församlingen
45 87, 88 Diverse hörande till församlingen
46 89, 90 Torpare
47 91, 92 Torpare
48 93, 94 Torpare
49 95, 96 Af Ingo Socken Församling, som går uthpå Nattvardsgång
50 1 Vuodet 1803-1810 alkavat, Bruks Patron Hisinger
51 2 Herr Directeur Bergman
52 3 Hushållerskan och Kammarfungfrun
53 4 Laqwaijer och Betjenter
54 5 Herrgårds drängar
55 6 Herrgårds pigor
56 7 Contoirs-Staten, Björklöf
57 8 Contoirs-Staten, Löfberg, Wäxström, Hellsten
58 9 Bruks Prädikanten Reiström
59 10 Bruks fogde Lönsberg, Byggm. Wikström
60 11 Organist Snöboll, Schola Mästare Höök
61 12 Trädgårds Mästare Blomqwist, Kreps
62 13 Stångjärns Hammarsmeder, Mästare Tragman, do Måsbäck
63 14 Stångjärns Hammarsmeder, Mästarswänn Wästgjöth, do Degert, do Bultare, do Flemmich
64 15 Stångjärns Hammarsmeder, Hjelpsmeden Nordberg, Illman
65 16 Stångjärns Hammarsmeder, Kohldrängar Asplund, Mästerswenn Sundström, Bultare
66 17 Stångjärns Hammarsmeder
67 18 Knipsmeder, Mästare Jernström, Kloker, Illman, Ström
68 19 Knipsmeder, Mästare Jäfwert, Rönberg, Ramstedt, Hasselgren
69 20 Bläcksmeder, Mästare Kloker, Äkerström, Berg, Degert
70 21 Bläcksmeder, Tång, do Sontag, do Flemmich, do Kropps
71 22 Bläcksmeder Degert, Bultare, Tång
72 23 Bläcksmeder
73 24 Bläcksmeder
74 25 Förtenare, Mästare Reisman
75 26 Förtenare, Gesällen Illman, Lärdräng Vikman
76 27 Masugnsfolket, Mästare Dahlman, Illman, Nohrbäck
77 28 Masugnsfolket
78 29 Grytskjutare Östergren
79 30 Handtwerkare, Skomakare Illman
80 31 Handtwerkare, Skräddare Selin, do Lundström
81 32 Handtwerkare, Snickare Drufwa, Hofflagare Illman
82 33 Handtwerkare
83 34 Sjöfolket, Skeppare Holm
84 35 Sjöfolket, Skeppare Biström
85 36 Sjöfolket, Båtsmän Biström, Myrgren, Illander
86 37 Sjöfolket, Båtsmän Thorberg, Degert, Johan Johansson
87 38 Sjöfolket, Skeppare Kjellström
88 39 Dagswerksfolket Finnström, Kloker, Nohrbäck, Svanbäck
89 40 Dagswerksfolket Nohrström, Eric Hansson, Bröm, Wasström
90 41 Dagswerksfolket Pärström, Kullström, Fröberg, Knagg
91 42 Dagswerksfolket Knagg, Sontag, Sedergren, Ståhlberg
92 43 Dagswerksfolket Flemmich, Hagman, Lemper, Hellström
93 44 Dagswerksfolket Illman, Åkerström, Erman, Degert, Nohrström
94 45 Änckor och deras Barn
95 46 Änckor och deras Barn
96 47 Diverse hörande till församlingen
97 48 Diverse hörande till församlingen
98 49 Diverse hörande till församlingen
99 50 Torpare eller Kålare
100 51 Torpare eller Kålare

Fagervik rippikirja, 1797-1810, ES137

Kuvat 1-100(153)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008