Fagervik rippikirja, 1811-1831, ES137

Kuvat 1-100(189)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kansilehti
2 1 Vuodet 1811-1817 alkavat, Bruks Patron med Familjen
3 2 Hushållerskan och Kammarjungfrun
4 3 Laqvaijer, Betjenter och Herregårds Drengar
5 4 Herregårds Pigor
6 5 Kontors Staten, Herr Inspector Björcklöf
7 6 Kontors Staten, Herr Bokhållaren Löfberg
8 7 Kyrko Staten, Bruks Predikanten Laurell
9 8 Organisten och Skole Mästare Vallestråhl
10 9 Trädgårds Mästare Blomqvist, do Kräps
11 10 Bruks Fogden Dönsberg, Byggmästaren Vikström
12 11 Stångjärns Hammarsmeder, Mästare Måsbäck, do Svartström
13 12 Stångjärns Hammarsmeder, Mästerswännen Sundström, do Flemmich
14 13 Stångjärns Hammarsmeder, Kåldrängen Bultare, do Forsman, do Aborre
15 14 Stångjärns Hammarsmeder, gl Mästaren Nordberg, do Hellström
16 15 Knipsmeder, Mästaren Järnström, do Nordberg, do Ström, do Nylund
17 16 Knipsmeder, Mästaren Ramstedt
18 17 Knipsmeder
19 18 Bläcksmeder, Mästaren Kloker, Berg, Degert
20 19 Bläcksmeder, Tång, Flemmich, Kropp
21 20 Bläcksmeder, Degert, Bultare
22 21 Bläcksmeder, Tång, Berg
23 22 Bläcksmeder, Degert
24 23 Bläcksmeder
25 24 Förtennare, Mästaren Reisman
26 25 Förtennare, Gesällen Illman
27 26 Stall Drängar och Elds Vagten
28 27 Fiskaren Myrgrén
29 28 Masugnsfolket, Masmästaren Måsbäck
30 29 Masugnsfolket, Uppsättaren Hagman
31 30 Grytgjutaren Östergren
32 31 Handtvärkare, Illman
33 32 Handtvärkare, Snickaren Drufva, Snickaren Fröberg, Hofflagaren Illman
34 33 Handtvärkare, Skräddaren Selin, do Lundström
35 34 Sjöfolket, Skepparen Holm, Båtsmannen Svanbäck
36 35 Sjöfolket, Skepparen Biström, Båtsmannen Brandt, do Östergrén, do Dahlberg
37 36 Sjöfolket, Båtsmannen Biström, do Finnberg, Sjömannen Bergström
38 37 Dagsvärksfolket, Jernström, Svanbäck, Knagg
39 38 Dagsvärksfolket, Kullström, Hagman, Grönmark
40 39 Dagsvärksfolket, Knagg, Illman, Åkerström, Fröberg
41 40 Dagsvärksfolket, Lemper, Fröberg,Linnberg
42 41 Dagsvärksfolket, Nohrström
43 42 Dagsvärksfolket, Thorberg, Björck, Hellman, Sontag
44 43 Änkor och Deras Barn
45 44 Änkor och Deras Barn
46 45 Änkor och Deras Barn
47 46 Änkor och Deras Barn
48 47 Diverse hörande till Församlingen
49 48 Diverse hörande till Församlingen
50 49 Torpare eller Kålare
51 50 Torpare eller Kålare
52 51 Torpare eller Kålare
53 52 Torpare eller Kålare
54 53 Torpare eller Kålare
55 54 Af Ingo Sockne Församling, som här nyttjar Nattvardsgång
56 1 Vuodet 1818-1824 alkavat, Bruks Patron med Familjen
57 2 Directeuren och Hushållerskan
58 3 Håfmästare, Betjenter och Kuskare
59 4 Herregårds Pigor
60 5 Kontors Staten, Björklöf
61 6 Kontors Staten, Bokhållaren Löfberg
62 7 Kontors Staten, Skrifvaren Hillebard
63 8 Kyrko Staten, Bruks Predikanten Laurell
64 9 Organisten Lijestrand y.m.
65 10 Trädgårds Mästare Blomqvist, do Kräps
66 11 Bruks Fogden Dönsberg, Byggmästaren Vikström
67 12 Hammarsmeder, Mästare Måsbäck, do Svartström
68 13 Hammarsmeder, Mästerswännen Sundström, Hjelpsmeden Flemmich, Hjelpsm. Hellström
69 14 Hammarsmeder, Mästerswännen Aborre, Kåhldrengen Bultare, Kåldr. Ståhlberg, Mästaren Hellström
70 15 Kåhldrengen Måsbäck
71 16 Knipsmeder, Mästaren Kruström, do Nordberg, do Helman, Järnström
72 17 Knip- eller Spiksmeder, Mästaren Ramstedt, do Kloker, Hellman
73 18 Blecksmeder, Mästaren Kropp y.m.
74 19 Blecksmeder, Degert, Flemmich y.m.
75 20 Blecksmeder, Bultare, Degert
76 21 Blecksmeder, Hjelpsmeden Degert
77 22 Förtennare, Mästaren Illman, Reisman
78 23 Fiskaren Myrgrén, Eldsvagten Flemmich, Stalldrengen Bergström
79 24 Tyhjä sivu
80 25 Masugnsfolket, Måsbäck y.m.
81 26 Masugnsfolket, Gjutaren och Båtsmannen Östergrén, Flemmich
82 27 Handtvärkare, Skomakaren Illman, Snickaren Fröberg
83 28 Handtvärkare, Skräddaren Selin, do Lundström, Wäfv. Nyberg
84 29 Sjöfolket, Skepparen Holm, Skepparen Lundström
85 30 Sjöfolket, Båtsmannen Biström
86 31 Sjöfolket, Båtsmannen Svanbäck, do Tång, do Lindholm
87 32 Sjöfolket, Båtsmannen Finnberg
88 33 Dagsvärksfolket, Finnström, Svanbäck, Knagg
89 34 Dagsvärksfolket, Kullström, Biström, Grönmark
90 35 Dagsvärksfolket, Knagg, Illman, Lemper
91 36 Dagsvärksfolket, Nohrström, Finnberg
92 37 Dagsvärksfolket, Hårsklöf, Sontag, Malmberg, Thorberg
93 38 Dagsvärksfolket, Walls, Kempe
94 39 Dagsvärksfolket, Hellström, Brandt
95 40 Dagsvärksfolket, Ståhlberg, Tång
96 41 Dagsvärksfolket, Illman
97 42 Kålare eller Torpare
98 43 Kålare eller Torpare
99 44 Kålare eller Torpare
100 45 Kålare eller Torpare

Fagervik rippikirja, 1811-1831, ES137

Kuvat 1-100(189)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008