Hinnerjoki rippikirja, 1740-1767, JK875

Kuvat 1-100(109)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Hinnerjoki, Rippikirja 1740-67
2   Alku
3   Lainausluettelo
4   Lainausluettelo
5   Rippikirja takaa kuvattuna
6   Sisäaukeama
7   Sisäaukeama
    Jakso 1740-1746 alkaa
8 1 Hinnerjoki, Mattila
9 2 Hinnerjoki, Calli, sold Friberg
10 3 Hinnerjoki, Nackila, sold n:o 77 Säll
11 4 Hinnerjoki, Mårten Greula, corpr Holmstedt, corpr Ytö, corpr Svan
12 5 Hinnerjoki, Johan Greula
13 6 Hinnerjoki, Raula, sold Sag
14 7 Hinnerjoki, Curala
15 8 Hinnerjoki, Pietilä sold n:o 78 S...
16 9 Hinnerjoki, Ruicka, sold n:o 76 Siöman
17 10 Hinnerjoki, Heuru, sold S...
18 11 Hinnerjoki, Kulma
19 12 Hinnerjoki, Rijcki
20 13 Hinnerjoki, Klåck. Anders, rotfattiga 1761, Walberg
21 14 Tyhjä aukeama
22 15 Tyhjä aukeama
23 16 Kårfwis, Kårfwis Aerla, drag n:o 120 Holm
24 17 Kårfwis, Soncki, drag n:o 122 Lundberg
25 18 Kårfwis, Nackila, drag n:o 121 Smed
26 19 Kårfwis, Cudwe
27 20 Kårfwis, Martila
28 21 Kårfwis, Mäki, smed Möller
29 22 Kifvijärfwi, Kuoskola
30 23 Fend: Boställe, Pietilä
31 24 Waljoki Rusthåll, drag Nordberg
32 24 Sama aukeama kuin edellä
    Jakso 1747-1753 alkaa
33 25 Prästbohl, Alleng, Botha, klåck
34 26 Hinnerjoki, Mattila
35 27 Hinnerjoki, Calli, sold Friberg
36 28 Hinnerjoki, Nackila, sold Sall
37 29 Hinnerjoki, Johan Greula, sold n:o 80 Fagerholm
38 30 Hinnerjoki, Mårten Greula, sold n:o 74 Svahn, sold Lundberg
39 31 Hinnerjoki, Raula
40 32 Hinnerjoki, Curala
41 33 Hinnerjoki, Pietilä, sold n:o 41 Sag
42 34 Hinnerjoki, Ruickala, sold Widman, sold Siöman
43 35 Hinnerjoki, Heuru, sold n:o 78
44 36 Hinnerjoki, Culma
45 36 Sama aukeama kuin edellä
46 37 Hinnerjoki, Rijki
47 38 Korfvis, Aerla, drag n:o 120 Holmberg
48 39 Korfvis, Sonckila, drad n:o 122 Lundberg, drag Lund
49 39 Sama aukeama kuin edellä
50 40 Korfvis, Nackila, drag n:o 121 Smed
51 41 Korfvis, Cudwela, skrädd
52 42 Korfvis, Martila
53 43 Korfvis, Mäki, sold n:o 75 Myller
54 44 Kivijervi, Kuoskola
55 45 Fend: Boställe, Pietilä
56 46 Waljoki, drag n:o 119 Wahlberg
    Jakso 1754-1761 alkaa
57   Sacellanen Boelius, Mellenia, Grönström
58   Rectoristen Ekbom, klåck
59 1 Hinnerjoki, Mattila n:o 1
60 2 Hinnerjoki, Calli n:o 2, sold n:o 79 Friberg
61 3 Hinnerjoki, Nackila n:o 3, sold n:o 77 Säll
62 4 Hinnerjoki, Henric Greula n:o 4
63 5 Hinnerjoki, Greulla Mårt. N:o 5, sold n:o 74, Lundberg
64 6 Hinnerjoki, Raulla n:o 6, smed, skrädd ...berg
65 7 Hinnerjoki, Curala n:o 7
66 8 Hinnerjoki, Pietilä n:o 8
67 9 Hinnerjoki, Ruicka n:o 9, sold n:o 76 Siöman
68 10 Hinnerjoki, Heuru n:o 10, sold Walberg, sold n:o 78 Kascket
69 11 Hinnerjoki, Kulma n:o 11
70 11 Sama aukeama kuin edellä
71 12 Hinnerjoki, Rijki n:o 12
72 13 Waljoki Rusthåll n:o 13, drag n:o 119 Wahlberg
73 14 Waljoki Rusthåll n:o 2
74 15 Korfvis, Aerla n:o 1, drag n:o 120 Holmberg
75 16 Korfvis, Sonckila n:o 2, drag n:o 122 Lundström
76 17 Korfvis, Nackila n:o 3, drag n:o 121 Smedh
77 18 Korfvis, Cudvela n:o 4
78 19 Korfvis, Mäki n:o 5, sold n:o 75 Myller
79 20 Korfvis, Martila n:o 6
80 21 Kifvijerfvi, Pietilä, Fendrichs Boställe n:o 1, Willebrandt, Blomcreutz, fändr Hollender, Nigrell, Fogel
81 22 Landbonden, Unger
82 23 Kivijervi, Kuoskola n:o 2
83 23 Sama aukeama kuin edellä; parempi kuva
84 24 Prästegården, sacell Boëlius, Mellenia
85 25 Hinnerjoki, Hen: Ruicka, klock
86 26 Hinnerjoki, Calli legofolck 1759
    Jakso 1761-1767 alkaa
87 1 Hinnerjoki, Mattila
88 2 Hinnerjoki, Calli, sold n:o 79, Friberg
89 3 Hinnerjoki, Nackila, sold n:o 77 Säll, Falckenberg
90 4 Hinnerjoki, Greulla, Wallgrund
91 5 Hinnerjoki, Greulla Mårt., copr n:o 74, stm n:o 74 Lundberg
92 6 Hinnerjoki, Raulla
93 7 Hinnerjoki, Curala, Randala
94 8 Hinnerjoki, Pietilä, smed Friberg
95 9 Hinnerjoki, Ruicka, sold n:o 76 Siöman, afsk sold Siöman
96 10 Hinnerjoki, Heuru, sold n:o 78 Cascuett
97 11 Hinnerjoki, Kulma, saltpet
98 13 Waljoki Rusthåll, drag Wallberg, mölnar
99 14 Korfvis, Aerla, drag n:o 120 Holmberg
100 15 Korfvis, Sonckila, drag n:o 128 Lundberg

Hinnerjoki rippikirja, 1740-1767, JK875

Kuvat 1-100(109)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008