Hinnerjoki rippikirja, 1834-1842, MKO6-8

Kuvat 1-90(90)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kylähakemisto
2 1 Kivijärvi, Pietilä Boställe n:o 1, 2/3 mtl, Isovainio torp
3 3 Kivijärvi, Kuoskola n:o 2, 1/3 mtl
4 4 Kivijärvi, Randaperä n:o 2, 1/3 mtl, Jack
5 5 Kivijärvi, Wilhelmsdahl n:o 3, ½ mtl, Wahlstedt, Randaperä
6 6 Kivijärvi, Wilhelmsdahl, handl Stenroth, Weissman, Sarin, Trast
7 7 Kivijärvi, Pietilä Isovainio torp, Erola torp, Sederholm, Wolin
8 8 Kivijärvi, Kuoskola Kestilä torp, Wähävainio torp, Wahala torp
9 9 Kivijärvi, Randaperä Kådixami torp, Salmenranda torp Wahlstedt, Sillanpä torp, Smed torp
10 10 Kivijärvi, Wilhelmsdahl Tijlimäki torp, Sandvijki skogsv torp, Palmgren, Rostedt
11 11 Kivijärvi, Randaperä Sjöbom, Händlä
12 12 Kivijärvi, hattm Jack, Wähävuori Erola
13 14 Korvis, Airila Gustaf rusth n:o 1, ½ mtl, Hedén, Lengren, Arfvelin
14 15 Korvis, Airila Caisa rusth n:o 1, ½ mtl, Rosnell, Långström, Lindgrén, Lindén torp
15 16 Korvis, Nackila Gustaf rusth n:o 2, ½ mtl, Lindgrén, Lengrén
16 17 Korvis, Nackila Henric n:o 2, ½ mtl, Lång, Lengrén, Lemberg, Hilander
17 18 Korvis, Sonckila Lisa rusth n:o 3, ½ mtl, Långström, Lengrén, Qvist
18 19 Korvis, Sonckila Johan rusth n:o 3, ½ mtl, Holmberg, Lemberg, Palmgrén, Hygglig, Erling
19 20 Korvis, Arvela n:o 4, ½ mtl, Arvelin
20 21 Korvis, Kudve n:o 5, ¼ mtl, skom
21 22 Korvis, Mäki n:o 6, 7/12 mtl, Holmberg
22 24 Korvis, Airila Malmsten torp, Sonckila Kaukla torp, Skarp torp
23 25 Korvis, Sonckila Nummelin torp, Hygglig torp, Kudve Rostedt torp
24 26 Korvis, Kudve Randala eller Ollberg torp, Mäki Lähtemäki torp
25 27 Korvis, pens drag Tenberg, Palm, Långström, afsk jäg Blad, sold Fonsell e:a, reserv Borg e:a
26 28 Korvis, svarfv Silvan, sold Silvan e:a, smed Grönvijk, Sedberg, skom Friman, skredd Hollsten, skredd Tenberg
27 29 Korvis, smed Arvelin, Holmberg, Kartano skredd Qvist torp, Karp, Paimen
28 30 Korvis, Malmstén, Hakala, Heikkilä
29 31 Korvis, Josela Friman, Stark, Tenberg, Betsalo
30 32 Korvis, Rosnell
31 33 Korvis, Airila Lundgrén torp, Gust Nackila Lemberg
32 34 Hinnerjoki, Anders Mattila n:o 2, 5/12 mtl, Ferdig
33 35 Hinnerjoki, Mattila Gustaf n:o 2, 5/12 mtl
34 36 Hinnerjoki, Pietilä n:o 3, 2/3 mtl, Friberg
35 37 Hinnerjoki, Hermola n:o 7, ¼ mtl
36 38 Hinnerjoki, Heuru n:o 7, ¼ mtl, Falén, Lengrén
37 39 Hinnerjoki, Usikartano n:o 8, ¼ mtl, Friberg
38 40 Hinnerjoki, Nackila n:o 8, ¼ mtl, Hertolin, Eklin
39 41 Hinnerjoki, Kulmala n:o 10, 5/12 mtl, Skytt
40 42 Hinnerjoki, Rijkilä n:o 11, ¼ mtl
41 45 Hinnerjoki, Ruicka n:o 4, 1/3 mtl
42 46 Hinnerjoki, Wahala n:o 4, 1/3 mtl
43 47 Hinnerjoki, Kallio n:o 5, ½ mtl, Friberg, Lengrén
44 48 Hinnerjoki, Kurala n:o 6, ¼ mtl, Ekqvist
45 49 Hinnerjoki, Randala n:o 6, ¼ mtl, Manstén, Rosnell
46 50 Hinnerjoki, Raufvala n:o 9, 5/12 mtl, Hoff
47 51 Hinnerjoki, Kapellansbohlet, kapell Gedda, Lindström
48 52 Hinnerjoki, Prästbohl, kapell Waldstedt, Rosendahl, Lifvendahl
49 53 Hinnerjoki, Klockarbohl, klock Menander, Avolin, Bladh, Hoff, Pamp
50 54 Hinnerjoki, Is. Mattila Skön torp, G. Mattila Wahlberg torp
51 55 Hinnerjoki, Pietilä Kaukla torp, Antila torp
52 56 Hinnerjoki, Pietilä Karp torp, Hermola Liesten torp, Svala
53 57 Hinnerjoki, Heuru Rostedt torp, Kåskelin torp, Takala torp
54 58 Hinnerjoki, Heuru Alhaistupa torp, Usikartano Naisten torp, Silvan torp, Juhola torp
55 59 Hinnerjoki, Nackila Holmberg torp, Kulmala Saukoluoto torp, Sandala torp, Hemberg
56 60 Hinnerjoki, Kulmala Luckala torp, Rijkilä Heickilä torp, Rijki
57 61 Hinnerjoki, H. Greula Mäkelä torp, Hakala torp, Grönros
58 62 Hinnerjoki, H. Greula Hannula torp Ekqvist, Is. Greula Torp Aro torp, Ruicka Sillanpä torp, Färm
59 63 Hinnerjoki, Ruicka Björnrot torp, Wahala Kylänpä torp, Kaupelin torp
60 64 Hinnerjoki, Wahala Äre torp, Kouckela eller Ojala torp
61 65 Hinnerjoki, Kalli Ketola torp, Wuorenpä torp
62 66 Hinnerjoki, Kalli Lengrén torp, Rekola torp, Kurala Eskilä torp
63 67 Hinnerjoki, Kurala Randelin torp, Raula Raulin torp
64 68 Hinnerjoki, Raufwala Nummela torp
65 69 Hinnerjoki, pens sold Frigg, pens sold Skytt, pens serg Hoff, förra sold Berg
66 70 Hinnerjoki, skom Falén, Lingren, skom Lundelin, Lend, Kaupelin, skom Lindgren
67 71 Hinnerjoki, skredd Grönlund, skredd Cavander, skredd Sandelin
68 72 Hinnerjoki, skredd Sundelin, Färdig, sund, skredd Rosnell, smed Rosvall, Sandberg
69 73 Hinnerjoki, smed Friberg e:a, smed Nyström, smed Roslin, murm Nummelin
70 74 Hinnerjoki, Nordlund, Hinnerberg
71 75 Hinnerjoki, Pakola, Jokela ,Juhåla, Snellström
72 76 Hinnerjoki, Hingrén, Sievari, Berg, Säll, Ytö, Holmberg
73 77 Hinnerjoki, Järvelin l. Ristelin, Friberg
74 78 Hinnerjoki, Kallio, Seikola
75 79 Hinnerjoki, Holmberg, Usikartano drg, Kallio drg, Randala drg Kukkula, Lindqvist
76 80 Hinnerjoki, Kurala inh Wallenius, Lundgren, Friman
77 82 Wahljoki, Simula n:o 1, ¼ mtl, Blad, Lax
78 83 Wahljoki, Mattila n:o 1, ¼ mtl, Lindgren
79 84 Wahljoki, Heickilä n:o 1, ¼ mtl, Lengren, Silvan
80 85 Wahljoki, Jakola n:o 1, ¼ mtl, Nyman
81 87 Wahljoki, Såg torp Wahlberg, Simula Kaukla torp
82 88 Wahljoki, Simula Ekquist torp, Lång torp, Mattila gla Rusthåll., skom Sundvall
83 89 Wahljoki, Mattila Silván torp, Takala torp, Heickilä Rostedt torp, Palmgrén
84 90 Wahljoki, Jakola Kallio torp, pens sold Ekqvist
85 91 Wahljoki, smed Renvall, Lindgren, Wikström, Wahlberg
    Moderkyrko Församlings Torp
86 92 Paltilaholm Toma torp, Prästgårg Pärckä l. Wähä Toma torp
87 93 Katinhändä Kårrela torp, Pahajoki Majama torp, Wijkström, Palmgrén
88 94 Leinmäki Pajula torp, Pamp, Grönholm, Malko Hilander torp
89 95 Majamaa torp Lenden
90   Läsmötes turer

Hinnerjoki rippikirja, 1834-1842, MKO6-8

Kuvat 1-90(90)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008