Hinnerjoki rippikirja, 1836-1842, MKO9-13

Kuvat 1-100(140)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kylähakemisto
2 1 Kivijärvi, Pietilä Boställe n:o 1, 2/3 mtl, Isovainio torp
3 2 Kivijärvi, Pietilä Boställe
4 3 Kivijärvi, Kuoskala n:o 2, 1/3 mtl
5 4 Kivijärvi, Kuoskula
6 5 Kivijärvi, Randaperä n:o 2, 1/3 mtl
7 6 Kivijärvi, Randaperä, Jack
8 7 Kivijärvi, Wilhelmsdahl n:o 3, ½ mtl, Trast, Wahlstedt
9 8 Kivijärvi, Wilhelmsdahl
10 9 Kivijärvi, Pietilä Erola torp
11 10 Kivijärvi, Pietilä Isovainio torp, Kuoskula Kestilä torp, Wahala torp
12 11 Kivijärvi, Kuoskula Wähävainio torp, Randaperä Kådixami torp
13 12 Kivijärvi, Randaperä Salmenranda torp, Wahlstedt, Sillanpä torp
14 13 Kivijärvi, Randaperä Smed torp
15 14 Kivijärvi, Wilhelmsdahl Sandvik torp, Palmgren, Rostedt, Tijlimäki torp
16 15 Kivijärvi, Händlä
17 16 Kivijärvi, Pietilä Wähävuori Erola torp, Jack, skrädd Stenfors
18 17 Kivijärvi, Randaperä Inhysingar, Sjöbom
19 18 Korvis, Airila rusth n:o 1, ½ mtl, Hedén
20 19 Korvis, Airila, Lengrén, Arvelin
21 20 Korvis, By-Airila rusth n:o 1, ½ mtl, Rosnell
22 21 Korvis, By-Airila, Långströn, Lundgrén
23 22 Korvis, Nackila Gustaf rusth n:o 2, ½ mtl
24 23 Korvis, Nackila, Lindgrén, Lengrén
25 24 Korvis, Nackila Henric rusth n:o 2, ½ mtl, Fårstén
26 25 Korvis, Nackila, Lengrén, Långström
27 26 Korvis, Sonckila rusth n:o 3, ½ mtl
28 27 Korvis, Sonckila, Lengrén, Qvist
29 28 Korvis, Nummen-Sonckila rusth n:o 3, ½ mtl
30 29 Korvis, Nummen-Sonckila, Lemberg, Palmgrén, Hygglig, Erling
31 30 Korvis, Arvela n:o 4, ½ mtl
32 31 Korvis, Arvela, Holmberg, Arvelin
33 32 Korvis, Kudvela n:o 5, ¼ mtl
34 33 Korvis, Kudvela
35 34 Korvis, Mäki n:o 6, 7/12 mtl
36 35 Korvis, Mäki, Airila
37 36 Korvis, Airila Lindén torp, Långström, Malmsten torp
38 37 Korvis, Nackila Usikartano torp, Is. Sonckila Kaukla torp
39 38 Korvis, Joh. Sonckila Nummelin torp, Hygglig torp
40 39 Korvis, Joh. Sonckila Skarp torp, Kudve Rostedt torp
41 40 Korvis, Mäki Lähtemäki torp, Airila Ollberg Randala torp
42 41 Korvis, pens drag Tenberg, Palm, Långström, afsk jäg Blad, sold Fonsell e:a, reserv Borg e:a, Luhdanperä, Lundgrén, svarfv Silván, Kempe
43 42 Korvis, smed Grönvijk, Långström, skom Friman, skredd Hollstén, skredd Tenberg
44 43 Korvis, Arfvela Arvelin
45 44 Korvis, Holmberg, Nackila Kartano, Qvist, Malmstén, Heickilä
46 45 Korvis, Kudve Hakala, Mäki Josela, Friman, Mäki Stark
47 46 Korvis, Tenberg, Paimen, Betsalo
48 47 Korvis, Airila Lahdenperä torp, Lundgrén
49 48 Korvis, Lemberg
50 49 Hinnerjoki, Mattila Isaac n:o 2, 5/12 mtl
51 50 Hinnerjoki, Mattila, Hellsten, Färdig
52 51 Hinnerjoki, Mattila Gustaf n:o 2, 5/12 mtl
53 52 Hinnerjoki, Mattila
54 53 Hinnerjoki, Pietilä n:o 3, 2/3 mtl
55 54 Hinnerjoki, Pietilä, Friberg
56 55 Hinnerjoki, Hermola n:o 7, ¼ mtl
57 56 Hinnerjoki, Hermola
58 57 Hinnerjoki, Heuru n:o 7, ¼ mtl
59 58 Hinnerjoki, Heuru, Lengrén
60 59 Hinnerjoki, Nackila eller Usikartano n:o 8, ¼ mtl
61 60 Hinnerjoki, Usikartano, Skytt
62 61 Hinnerjoki, Nackila Eric n:o 8, ¼ mtl
63 62 Hinnerjoki, Nackila, Hertolin, Eklin, Cavander
64 63 Hinnerjoki, Kulmala n:o 10, 5/12 mtl
65 64 Hinnerjoki, Kulmala, Skytt, Björnroth
66 65 Hinnerjoki, Rijkilä n:o 11, ¼ mtl
67 66 Hinnerjoki, Rijkilä
68 67 Hinnerjoki, Greula Henric n:o 1, 5/12 mtl, Färdig
69 69 Hinnerjoki, Greula Isaac n:o 1, 5/12 mtl
70 70 Hinnerjoki, Greula
71 71 Hinnerjoki, Ruicka n:o 4, 1/3 mtl
72 72 Hinnerjoki, Ruicka
73 73 Hinnerjoki, Ruicka eller Wahala n:o 4, 1/3 mtl, torp Perävainio, skredd Palmroos
74 74 Hinnerjoki, Wahala
75 75 Hinnerjoki, Kallio n:o 5, ½ mtl
76 76 Hinnerjoki, Kallio, Färm
77 77 Hinnerjoki, Kurala n:o 6, ¼ mtl, Peltomaa
78 78 Hinnerjoki, Kurala, Hellstén
79 79 Hinnerjoki, Randala n:o 6, ¼ mtl, torp Rosnell, Lengrén
80 80 Hinnerjoki, Randala
81 81 Hinnerjoki, Raufvala n:o 9, 5/12 mtl
82 82 Hinnerjoki, Raufvala, Lengrén
83 83 Hinnerjoki, Prestbol, kyrkoh Waldstedt, Rosendahl, kapell Gedda, Lindström, Wilka, Palmgrén, Lifvendahl
84 84 Hinnerjoki, Prestbol
85 86 Hinnerjoki, Klockarebol, klock Menander, Arvolin, Fagerroos, Pamp, Blad
86 87 Hinnerjoki, Is. Mattila Skön torp, Gust. Mattila Wahlberg torp
87 88 Hinnerjoki, Pietilä Kaukla torp, Antila torp
88 89 Hinnerjoki, Pietilä Karp torp, Hermola Kuusisto torp, Liesten torp, Lax
89 90 Hinnerjoki, Heuru Takala torp, smed Rostedt torp
90 91 Hinnerjoki, Heuru Koskelin torp, Alastupa torp, Wahlroos
91 92 Hinnerjoki, Uusikartano Ojala torp, Naisten torp, Juhala torp
92 93 Hinnerjoki, Uusikartano Silván torp, Nackila Holmberg torp
93 94 Hinnerjoki, Kulmala Saukoluoto torp, Sandala torp
94 95 Hinnerjoki, Kulmala Luckala torp, Rijkilä Heickilä torp, Rijkilä, Himberg
95 97 Hinnerjoki, Henr. Greula Mäkelä torp, Hakala torp, Grönroos
96 98 Hinnerjoki, Henr. Greula Hannula torp Ekqvist, Is. Greula Aro torp
97 99 Hinnerjoki, Ruicka Sillanpää torp, Björnrot torp
98 100 Hinnerjoki, Wahala Kaupelin torp, Perävainio torp, Kylänpä torp
99 101 Hinnerjoki, Wahala Kouckela torp, Äre torp
100 102 Hinnerjoki, Kallio Ketola torp, Rekola torp

Hinnerjoki rippikirja, 1836-1842, MKO9-13

Kuvat 1-100(140)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008