Kemiö rippikirja, 1807-1817, JK603

Kuvat 1-100(816)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   tunniste
2   alku
3   Läseföhörs four i Kimito Moder Kyrka Församling
4   Läseförhörs four i Kimito Moder Kyrka Församling
5   Bol Lista
    Prästegårds och Gunby Bol
6 7 Prästegård
7   Prästegårds Tjenstefolk
8   Prästegårds Tjenstefolk
9   Prästegård
10   Prästegårds Sandnäs Torp
11   Prästegårds Kjerpnäs Torp
12   Prästegårds Grannäs Torp
13   Prästegårds Näs Torp
14 9 Prästegårds Sv... Torp
15   Prästegårds Torp
16 11 Prästegårds Brinckkulla Torp
17 12 Gunby
18 13 Gunby Tjenstefolk
19 14 Gunby Tjenstefolk
20 15 ei merkintöjä
21 16 Lill Gundby
22 17 Gundby Fagerd.
23 18 Gundby Krog Torp
24 19 Gundby Brinckkulla, Träsk Torp
25 20 Gundby Qvarnbacka Torp
26 21 Gundby Svedje Torp
    Engelsby Bohl
27 22 Kyrkoby Vestergård ...Boställe
28 23 Kyrkoby Vestergård Tjenstefolk
29 24 Kyrkoby Vestergård
30 25 nimetön
31 26 Kyrkoby 1/2 Södergård
32 27 nimetön
33 28 Kyrkoby 1/2 Södergård
34 29 Kyrkoby
35 30 Kyrkoby
36 31 Kyrkoby Torp
37 32 Kyrkoby
38 33 Kyrkoby
39 34 Engelsby Upgård
40 35 ei merkintöjä
41 36 Engelsby Norrgård Kapellans Boställe
42 37 Engelsby Norrgård Tjenstefolk
43 38 Engelsby Norrgård Tjenstefolk
44 39 Engelsby Grinnkulla
45 40 Engelsby Östergård
46 41 ei merkintöjä
47 42 Engelsby Södergård
48 43 Engelsby Södergård Tjenstefolk
49 44 Engelsby Södergård Tjenstefolk
50 45 ei merkintöjä
51 46 Engelsby Klockars
52 47 ei merkintöjä
53 48 Engelsby Nedergård
54 49 Engelsby Nedergård
55 50 Engelsby Norrhaga Torp
56 51 Engelsby Skräddars Torp
57 52 Engelsby Kulla Torp Krono Båtdman
58 53 Engelsby …kulla
59 54 ei merkintöjä
60 55 Paiböle Östergård
61 56 Paiböle Östergård
62 57 Paiböle Mellangård Sexman
63 58 ei merkintöjä
64 59 Paiböle 1/3 Vestergård
65 60 ei merkintöjä
66 61 Paiböle 1/3 Vestergård
67 62 Paiböle Vestergård
68 63 Paiböle
69 64 ei merkintöjä
    Wreta Bohl
70 65 Wreta Storgårds Östergård
71 66 Wreta Storgårds Östergård
72 67 Wreta Storgårds Västergård
73 68 Wreta Storgårds Västergård
74 69 Vreta Snickars
75 70 Vreta Snickars
76 71 ei merkintöjä
77 72 Vreta Tallbacka Torp
78 73 Vreta Mellangård
79 74 Vreta Mellangård
80 75 Vreta Smeds
81 76 Vreta Smeds
82 77 Vreta Björkbacka Torp
83 78 Vreta Teglas
84 79 Vreta Teglas
85 80 Vreta Krono Båtsman
86 81 Vreta Båtsm. Torp
87 82 Norrlångvik Östergård
88 83 Norrlångvik Östergård
89 84 Norrlångvik Hörngård
90 85 ei merkintöjä
91 86 Norrlångvik Mellangård
92 87 ei merkintöjä
93 88 Norrlångvik Södergård
94 89 ei merkintöjä
95 90 Norrlångvik Bondas
96 91 ei merkintöjä
97 92 Norrlångvik Vestergård
98 93 ei merkintöjä
99 94 ei merkintöjä
100 95 Norrlångvik Bo..by Söder Torp

Kemiö rippikirja, 1807-1817, JK603

Kuvat 1-100(816)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801-

Copyright © SSHY 2004-2008