Kuopion tuomiokirkkosrk rippikirja, 1804-1815, TK1696

Kuvat 1-100(197)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Tunniste
2   Lainausluettelo
3   Alku
4   Kansi
5   Kuopio Stads Församlings Communion Bok 1804
6   ylivedettyjä hajatietoja
7 1 Herr Landshöfd: och Riddaren Wibelius
8 2 ? Carpelan
9 3 ? Aminoff
10 4 Assessor Salonius
11 5 Kamrer Ingmans Enkefru
12 6 Lands Kamereraren Eskeblom
13 7 Lands Secreter Ritz
14 8 Lands Secreteraren Blom
15 9 Lands Secreteraren Blom
16 10 Lands Secreteraren Brunner
17 11 Lands Secreteraren Bloms Enka
18 12 Vice Häräds Höfdingen Bergström ylivedetty
19 13 Kongl: Ränteri Edbom
20 14 tyhjä
21 15 Kamrer Kepplerus
22 16 Lands Kamreren Federley
23 17 Assessor Forsten
24 18 Assessor och Kronofogden Forsten
25 19 Fält Revissor Masalin
26 20 Kronofogden ym
27 21 epäselvä
28 22 epäselvä
29 23 Canslisten Auren
30 24 Extra Canslisten Hardian?
31 25 Beurmans Enka Welling
32 26 Krono Länsman Labbart
33 27 epäselvä
34 28 ? Grönlund
35 29 Brofogden Lustig
36 30 Landtmätare Röstedt
37 31 Landtmäteri Halls enka
38 32 Post Inspector Sjöberg
39 33 Ordningsman, Borgmästare Bäck
40 34 Stads Fogden Finbergs Enka Brenander
41 35 Lagmannen och Häradshöfd. Schoultz
42 36 Capitaine Krook
43 37 Fändrich Segersvärd
44 38 Fältväbeln Westermarck
45 39 Serg: Forstens enka Tillander
46 40 afs. Fäldt väbeln Foqman?
47 41 Fäldt väbeln Malmberg
48 42 Provincial Medicus Glasberg
49 43 Enke Fru Asserssorskan Elfwenberg
50 44 Assessor Laurell
51 45 Provincial Medicus Carlsten
52 46 Apotekaren Avén
53 47 Apothekaren Norring
54 48 Handelman Backman
55 49 Enka Carolina Wilh. Dyhr
56 50 tyhjä
57 51 afl. Handelsm: Dyhrs ? Magd: Idman
58 52 Handelman Roering
59 53 Handelman Hård
60 54 Handelsman Onkoff
61 55 tyhjä
62 56 Victualie Handlande Skopa
63 57 Victualie Handlande Bergfors
64 58 Victualie Handlande Hökare Lillander
65 59 tyhjä
66 60 Källarmästaren Bergfors
67 61 Dans? Directeur Elias Gustaf ?
68 62 Trakteuren Brännlund
69 63 tyhjä
70 64 tyhjä
71 65 tyhjä
72 66 Bagaren Svanholm
73 67 Bokbindaren Hatanen
74 68 Färgaren Méhlen
75 69 Färgaren Hollstius
76 70 Fiskaren Grönlund
77 71 tyhjä
78 72 Garfvare Ringvall
79 73 Glasmästare Felenius
80 74 Gullsmeden Östman
81 75 Gullsmeden Lundström
82 76 tyhjä
83 77 Gällaren Florin
84 78 Gördelmakaren Wesander
85 79 Hattmakaren Hällström
86 80 Hattmakaren Arrhenius
87 81 ? Slagare Malmberg
88 82 Kakelugnsmakare Malmgren
89 83 Copparslagare Bomans enka Asplund
90 84 Linvafvare Hestman
91 85 Linvafvare Starck
92 86 Linvafvare Aspelund
93 87 Murmästaren Häger
94 88 Murmästaren Juselius
95 89 Målare ?
96 90 Mätare Hoffren
97 91 Sabelmakaren Silfver
98 91 Sabelmakaren Silfver
99 92 tyhjä
100 93 Skomakaren Lindros

Kuopion tuomiokirkkosrk rippikirja, 1804-1815, TK1696

Kuvat 1-100(197)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008