Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1817-1827, TK1143

Kuvat 1-100(485)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Tunniste
2   Lainausluettelo
3   ALKU
4   Enligt Samma Venerandi Consistorii i Borgå Memorial af den 15. April 1826 är afgifven en: Tabellarisk uppgift på inkomsterne i Södra Sawolax Prosteri för Ordinara Lägenheter.
5   edellinen jatkuu Anmärkningar
6   edellinen jatkuu Anmärkningar
7   S:t Michels Moderkyrcko-Församlings Skrift och Communion Bok. Senare delen, som uptager alla Byar af initial Bokstafverne P-Ä...
8 475 Pajula 1
9 476 Pajula 1
10 477 Pajula 1
11 478 Pajula 1
12 479 Pajula 2 Hoila
13 480 Pajula 2
14 481 Pajula 3 Siitari
15 482 Pajula 3
16 483 Pajula Inhyseshion
17 484 Parandala 1 Saxa Parantala
18 485 Parandala 1
19 486 Parandala 2 Parandala
20 487 Parandala 3 Siekkilä
21 488 Parandala 3
22 489 Parandala 4 Reg:ts Past: wid Car: Boställe Karila
23 490 Parandala 4
24 491 Parandala Inhyseshion
25 492 Parkila 1 Lambila Parkkila
26 493 Parkila 1
27 494 Parkila 2 Punka
28 495 Parkila 2
29 496 Parkila 3 Wesseri
30 497 Parkila 4 Ilkojärwi
31 498 Parkila 5 Tukiainen
32 499 Parkila 6 Nilus
33 500 Parkila 6
34 501 Parkila 7 Hemming
35 502 Parkila 8 Sydänmaa
36 503 Parkila 8
37 504 Parkila 9 Peldoisenmaa
38 505 Parkila 9
39 506 Parkila Inhyseshion
40 507 Pietilänlax 1.2 Rusthåll Julenius Pietilänlahti
41 508 Pietilänlax 1.2
42 509 Pietilänlax 1.2
43 510 Pietilänlax 1.2
44 511 Pietilänlax 3 Kaipiaises
45 512 Pietilänlax 4 Pukara
46 513 Pietilänlax Inhyseshion
47 514 Pursiala 1.2.3 Rusthåll
48 515 Pursiala 1.2.3
49 516 Pursiala 1.2.3
50 517 Pursiala Inhyseshion
51 518 Puttola 1 Hasa
52 519 Puttola 1
53 520 Puttola 2 Hassala
54 521 Puttola 2
55 522 Puttola 3 Rusthåll Puttola
56 523 Puttola 3
57 524 Puttola 3
58 525 Puttola 3
59 526 Puttola Inhyseshion
60 527 Päckola 1 Pekkola
61 528 Päckola 1
62 529 Päckola 2 Kurki
63 530 Päckola 2
64 531 Rahula 1.2 Hintzala
65 532 Rahula 1.2
66 533 Rahula 1.2
67 534 Rahula 1.2
68 535 Rahula 1.2
69 536 Rahula 3 Hämäläin
70 537 Rahula 6
71 538 Rahula 6
72 539 Rahula 7 Kapellans Bohl Sutela
73 540 Rahula 7
74 541 Rahula 7
75 542 Rahula 8 Rusthåll Heikkala
76 543 Rahula 8
77 544 Rahula Inhyseshion
78 545 Rahula Inhyseshion
79 546 Randakylä 1.4 Sockala Rusth. Rantakylä
80 547 Randakylä 1.4 Tjenstehion
81 548 Randakylä 1.4 Tjenstehion
82 549 Randakylä 1.4 Torpare
83 550 Randakylä 1.4 Torpare
84 551 Randakylä 1.4 Torpare
85 552 Randakylä 1.4 Torpare
86 553 Randakylä Torpares Tjenstehion
87 554 Randakylä 2 Ketunnemi
88 555 Randakylä 2
89 556 Randakylä 3 Kerola
90 557 Randakylä 3
91 558 Randakylä 3
92 559 Randakylä 5 Fendriks Boställe
93 560 Randakylä 5 Tarkiain
94 561 Randakylä 5
95 562 Randakylä 6 Rämälä
96 563 Randakylä 7 Kolo
97 564 Randakylä 7
98 565 Randakylä 8 Kesti
99 566 Randakylä 8
100 567 Randakylä 9 Kurki

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1817-1827, TK1143

Kuvat 1-100(485)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008