Mouhijärvi rippikirja, 1816-1823, JK835-836

Kuvat 1-100(194)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   tunniste
2   alku
3   lainausluettelo
4   kansi
5 1 Uotsola By Hoppu Kapellans bohl
6 2 Uotsola By Pentti
7 3 Uotsola By Lammaspää
8 4 Uotsola By Vanha Nåka
9 5 Uotsola By Nåka
10 6 Uotsola Bys inhyses Folk
11 7 Prästegården
12 8 Prästegården
13 9 Mustianoja By Pynnäri
14 10 Mustianoja Kyppö
15 11 Mustianoja Vanha Liuha
  12 sivu puuttuu filmiltä
16 13 Mustianoja Kapalo
17 14 Mustianoja Juntu
18 15 Mustianoja Nuttu Boställe
19 16 Mustianoja Bys Torpare Vitainen
20 17 Myllymäki
21 18 Mustianoja Bys Inhysningar
22 19 Rusthållet Iso Tisala
23 20 Rusthållet Keski Tisala
24 21 Rusthållet Wähä Tisala
25 22 Saickala By Saicka
26 23 Saickala Huida
27 24 Saickala Torparen Vähä Saicka
28 25 Saickala Torpare och Inhysningar
29 26 Wuoriais By Itu
30 27 Wuoriais Seppä
31 28 Wuoriais Kuutti
32 29 Wuoriais Rouhu skom Grönlund
33 30 Wuoriais Koncka
34 31 Wuoriais Yli-Sarki
35 32 Wuoriais Ala-Sarcki
36 33 Wuoriais inhys.
37 34 Tupurla By Tianen Kapitains Boställe
38 35 Tupurla By Tijanen
39 36 Tupurila Tomi
40 37 Tupurla Neka
41 38 Tupurila Perttala
42 39 Tupurla By inhys.
43 40 Ryömälä By Vähä-Nyppeli
44 41 Ryömälä Iso Nyppeli
45 42 Ryömälä Esko
46 43 Ryömälä Bys Inhys.
47 44 Salmis By Saara
48 45 Salmis Noucka
49 46 Salmis By Muraja
50 47 Salmis Kinsta
51 48 Salmis Knutila
52 49 Salmis Simula
53 50 Salmis Bys Inhysingar pag. 181
54 51 Salmis By Metsäkylä
55 52 Kairila By Arikila
56 53 Kairila Horola Boställe
57 54 Hermala By Kyönä Boställe
58 55 Hermala Tila
59 56 Valkama By Ala Walkama
60 57 Yli Walkama
61 58 Rienilä By Sirika
62 59 Rienilä Pyy
63 60 Rienilä By Ränsi
64 61 Rienilä By Wasara
65 62 Rienilä By Perttuli
66 63 Rienilä Linväfvare
67 64 Lampis By Täytänen
68 65 Lampis Toicko
69 66 Lampis By Pentilä
70 67 Lampis Kyrölä
71 68 Lampis By Teeri
72 69 Lampis Hakala
73 70 Lampis Bys Inhys.
74 71 Rymä Boställe
75 72 Kihli Boställe
76 73 Tuisku Rusthåll
77 73 Irola By Kocki
78 75 Irola Huitu
79 76 Irola By Yli Seppälä
80 77 Irola Ala Seppälä
81 78 Irola By Yli-Hemmingi eller Rossi
82 79 Irola Ala-Hemmingi
83 80 Irola By Skinnari
84 81 Irola Bys Inhysingar
85 82 Irola Bys Handtverkare
86 83 Selkis Öfwerste Säte
87 84 Selikis Öfwerste Säte
88 85 Selkis Torp Kusenoja pag. 182
89 86 Selkis Torp Kapacka Puska
90 87 Selkis Torp Tuomisto
91 88 Selkis Sepän torppa Niemis torp
92 89 Selkis Torp Kopalainen
93 90 Selkis Torp Hiittu
94 91 Selkis Torp Snickari
95 92 Selkis Torp Vastamäki
96 93 Selkis Torp Kengimäki
97 94 Selkis Torp Wälimäki Antila
98 95 Selkis Torp Ohdisto
99 96 Selkis Torp Porras
100 97 Selkis Laurila

Mouhijärvi rippikirja, 1816-1823, JK835-836

Kuvat 1-100(194)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008