Petäjävesi lastenkirja, 1845-1857, MKO349-358

Kuvat 1-100(128)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Talo- ja torppaluettelo
2   Talo- ja torppaluettelo
3   Weitzikka
4 2–3 Alakindaus, Nisula, Peckanen
5 2–3 edellinen kuva uudelleen
6 4–5 Alakindaus, Koskensaari Torp, Raiskila
7 6–7 Alakindaus, Autio Torp, Könkölä Torp, Koppelniemi
8 8–9 Ojniemi Torp, Myllylä Torp, Räihä
9 10–11 Hannula Torp, Harju Torp, Räihä, Perälä Torp, Filpula Torp
10 12–13 Halila Torp, Salmela Torp, Wäli Taipale
11 14–15 Kukonniemi, Mäenpää
12 16–17 Simola, Kaistenmäki Torp, Leppämäki Torp
13 18–19 Hirfvimäki, Lisala
14 20–21 Minkilä, Wehkala Torp, Wehmais Torp
15 22–23 Jussila, Pyhäniemi
16 24–25 Rajala Torp, Paijula Torp, Iso Luhtamäki Torp, Lepomäki Torp
17 26–27 Heinämäki, Pössylä Torp, Rindilä Torp, Tillsala Torp
18 28–29 Alakindaus Läslag, Hirvelä Torp, itsellisiä
19 30–31 Alakindaus Läslag, itsellisiä
20 32–33 Alakindaus Läslag, itsellisiä
21 34–35 Alakindaus Läslag, itsellisiä
22 36–37 Alakindaus Läslag, itsellisiä
23 38–39 Alakindaus Läslag, itsellisiä
24 40–41 itsellisiä, Ylä Kindaus Läslag, Metsola Ahola
25 40–41 edellinen kuva uudelleen
26 42–43 Metsola Kortenlax, Kauhalax Torp, Kytölä, Jackola Torp
27 44–45 Yläkindaus Läslag, Rautamäki, Rautiala
28 46–47 Lammasmäki Torp, Pihlajamäki torp, Hakala Torp, Kinnari Torp
29 48–49 Rautiala, Pohjola Torp, Wasickola
30 50–51 Yläkindaus, Wasickola Ylämäki, Koppelaho Torp, Sammalmäki
31 52–53 Riitala Torp, Wiitala Torp, Tuohimäki, Pjenmäki torp
32 54–55 Kirjakanmäki, Wuorenmäki, Heinälehto Torp
33 56–57 Yläkindaus, Kumbu Ohraaho, Hepomäki Torp
34 58–59 Yläkindaus Läslag, Rongansanda Torp, itsellisiä
35 60–61 Yläkindaus, itsellisiä
36 60–61 edellinen kuva uudelleen
37 62–63 Yläkindaus, itsellisiä
38 64–65 itsellisiä, Kuivasmäki by Heikilä Läslag, Heikmartinen
39 66–67 Heikkilä Läslag, Heikmartinen, Palomäki Torp
40 68–69 Heikmartinen Surmaaho, Pulskanmäki Torp, Muinunen Torp, Matoniemi Torp
41 70–71 Heikkilä Läslag, Zachari, Tupamäki,
42 72–73 Tupaaho Torp, Mäkelä Torp, Kolu
43 74–75 Heikkilä Läslag, Särkimäki, Samulinaho Torp, Pienmäki Torp
44 74–75 edellinen kuva uudelleen
45 76–77 Mickola, Wiitanmäki, Hepoaho Torp
46 78–79 Heikilä Läslag, Naulaaho Torp, itsellisiä
47 80–81 itsellisiä
48 82–83 Haapasilda Torp, itsellisiä
49 84–85 itsellisiä, Kuitula Läslag, Kypärämäki
50 86–87 Erola, Kovasenmäki Torp
51 88–89 Kuitula Läslag, Lihamäki, Foudinmäki
52 90–91 Foudinmäki, Myllyntaus, Syrjälä Torp
53 92–93 Kuitula Läslag, Lahnasenmäki, Kortenmäki
54 94–95 Hallaaho Torp, Kuitula, Leppämäki Torp yliviivattu, Rusila Torp
55 96–97 Rusila Torp yliviivattu, Leppämäki Torp, Italax Torp, Ilomäki Torp
56 98–99 Kuitula Läslag, itsellisiä
57 98–99 edellinen kuva uudelleen
58 100–101 Kuitula Läslag, itsellisiä
59 102–103 itsellisiä, Räina Läslag, Mustamäki Torp, Kyrämäki Rusila, Härkäaho Torp
60 104–105 Kyrämäki Seppelä, Räina
61 104–105 edellinen kuva uudelleen
62 106–107 Reina Läslag, Räina, Riutakoski Torp, Havisto Torp
63 108–109 Lahnajoki Torp, Lahnasenpeldo Torp, Kockila
64 110–111 Reina Läslag, Kockila
65 112–113 Kaipomäki, Lindulaks torp
66 112–113 edellinen kuva uudelleen
67 114–115 Tuulensu Torp, Wuorenalus Torp, Wellinginmäki Torp
68 116–117 Räina Läslag, itsellisiä
69 118–119 Reina Läslag, itsellisiä
70 120–121 itsellisiä, Kumbu Läslag och Kumbujärvi by, Kumbu
71 122–123 Takala Torp, Tuohikumbumäki, Kumbu Jussila
72 124–125 Kumbu Sikala, Kumbu Reppana
73 124–125 edellinen kuva uudelleen
74 126–127 Wiherkumbu Torp, Wuohilambi Torp, Jänis Mommia
75 128–129 Hirsikangas Torp, Jänis Hemman
76 130–131 Jänis Murtola, Hettenmäki Torp
77 132–133 Murtola Torp, Karjakoski Torp, Heinämäki, Wasikanmäki Torp
78 132–133 edellinen kuva uudelleen
79 134–135 Kumbu Läslag, Kivelä Torp, itsellisiä ja renkejä
80 136–137 itsellisiä, Uusi Räihä Nybygge
81 138–139 Piesala eller Metzäkylä Läslag, Piesala
82 140–141 Piesala Nemis, Wäärämäki Torp, Kuckarojärvi Torp
83 142–143 Kuckaromäki Torp, Piesala Taipale
84 144–145 Talvialax Torp, Salos Pohja Torp, Piesala Taipale
85 146–147 Saalax Torp, Ylännysmäki Torp, Mäkelä Kariko Torp
86 148–149 Kauraaho, Ruopanmäki
87 150–151 Myllymäki Torp, Salmijärvi torp, Ruostenkorpi
88 150–151 edellinen kuva uudelleen
89 152–153 Sarava, Wähä Puttola
90 154–155 Järvenpää Torp, Keskinen
91 156–157 Metzäkylä Läslag itsellisiä
92 158–159 itsellisiä
93 160–161 Backstuga Rongola, itsellisiä
94 162–163 Nättilä, Romula itsellisiä
95 166–167 Petäjävesi Läslag och by, Kariko edellinen aukeama tyhjä
96 168–169 Kariko Autio
97 170–171 Souru Torp epävarma nimi, Myllyaho Torp, Kirri, Murdoniemi
98 172–173 Kirri Lapinmäki, Kirri Murtoniemi, Pohjola Torp
99 174–175 Puttola, Iso-aho Torp
100 176–177 Puttola, Tiputicka epävarma nimi

Petäjävesi lastenkirja, 1845-1857, MKO349-358

Kuvat 1-100(128)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008