Petäjävesi lastenkirja, 1858-1867, MKO359-368

Kuvat 1-100(199)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Taloluettelo
2   sama kuva kuin edellä
3   Taloluettelo
4   sama kuva kuin edellä
5   Taloluettelo
6   sama kuva kuin edellä
7   Alakindaus Läslag, Hirvimäki
8   sama kuva kuin edellä
9   Alakindaus Läslag
10   Alakindaus Läslag, Jussila, Torp Mutkala yliviivattu, Torp Wäärälä
11 6-7 Alakindaus Läslag, Wäärälä Torp, Kukonniemi
12 8-9 Alakindaus Läslag, Kukonniemi
13 10-11 Alakindaus Läslag, Lisala
14 12-13 Alakindaus Läslag, Mäenpää
15 14-15 Alakindaus Läslag, Nisula, Torp Haukivuori, Torp Leporanda
16 16-17 Alakindaus Läslag, Pekkanen
17 16-17 sama kuva kuin edellä
18 18-19 Alakindaus Läslag, Könkölä, Rahamäki, Pyhäniemi
19 20-21 Alakindaus Läslag, Wirta Torp
20 22-23 Alakindaus Läslag, Raiskila, Pajula Torp yliviivattu
21 24-25 Alakindaus Läslag, Pajula(Toivola), Rauvalax Torp, Räihä
22 26-27 Alakindaus Läslag itsellisiä
23 28-29 Alakindaus Läslag, Pieni Räihä
24 30-31 Alakindaus Läslag, Simola
25 32-33 Alakindaus Läslag, Wäli Taipale
26 34-35 Alakindaus Läslag, Weitzikko
27 36-37 Alakindaus Läslag, Autio Torp
28 38-39 Alakindaus Läslag, Autio Torp, Fillpula Torp
29 40-41 Alakindaus Läslag, Harju Torp, Torp epäselvä nimi, Halila, Heinämutka Torp
30 42-43 Alakindaus Läslag, Hjärventaus Torp, Kopelniemi, Kotamäki
31 44-45 Alakindaus Läslag, Lehtoniemi Torp, Lehonaho Torp, Myllylä Torp, Mutkala
32 46-47 Alakindaus Läslag, Minkilä Torp, Ojniemi
33 48-49 Alakindaus Läslag, Backstug Ohela, Perälä, Paljakka Torp, Peldola
34 50-51 Alakindaus Läslag, Raivio Torp, Rajala Torp, Randala
35 52-53 Alakindaus Läslag, Tupamäki Torp, Tallila Torp, Wehkala Torp, Wehkomäki Torp, Wehmais Torp
36 54-55 Alakindaus Läslag, Sulkula Torp, Hirvelä Torp, Luhtamäki torp, Kaistenmäki Torp
37 54-55 sama kuva kuin edellä
38 56-57 Alakindaus Läslag, Leppämäki Torp, Lepomäki Torp
39 58-59 Alakindaus Läslag, Luhtamäki Torp, Pilsala Torp, Yläkindaus Läslag, Hepomäki Nybygge
40 60-61 Yläkindaus Läslag, Kytölä
41 62-63 Yläkindaus Läslag, Kirjakanmäki
42 64-65 Yläkindaus Läslag, Mehtola Ahola
43 66-67 Yläkindaus Läslag, itsellisiä, muonarenkejä, Mehtola Kortenlax, Snikkarinniemi Torp
44 68-69 Yläkindaus Läslag, itsellisiä, muonarenkejä, Kumbu Ohraaho
45 70-71 Yläkindaus Läslag, Rautamäki
46 72-73 Yläkindaus Läslag, itsellisiä ym), Rautiala, Torp Kankaanpää
47 72-73 sama kuva kuin edellä
48 74-75 Yläkindaus Läslag, itsellinen, renki, suutari, Pihlajamäki Torp, Rautiala
49 76-77 Yläkindaus Läslag, itsellinen, muonarenkejä, Sammalmäki
50 78-79 Yläkindaus Läslag, piikoja itsellinen muonamies, Tuohimäki
51 80-81 Yläkindaus Läslag, Wasikkola
52 82-83 Yläkindaus Läslag, Sastinaho, Wasikkola Ylämäki,
53 84-85 Yläkindaus Läslag, räätäli itsellisiä ym, Wuorenmäki
54 86-87 Yläkindaus Läslag, naishenkilöitä, Hakala Torp, Haapasilda Torp
55 88-89 Yläkindaus Läslag, Heinälehto Torp, Jakkola Torp, Kauhalax Torp, Kinnari (Torp) hemman
56 90-91 Yläkindaus Läslag, Kopelaho Torp, Lammasmäki Torp, Mäenpää Torp, Nopola Torp
57 92-93 Yläkindaus Läslag, Pienmäki Torp, Pihlajaaho Torp, Pihlajamäki Torp, Pitkälä Torp
58 94-95 Yläkindaus Läslag, Pohjola Torp, Riitala Torp, Saramäki Torp, Ronganranta Torp, Wiherimäki Torp
59 94-95 sama kuva kuin edellä
60 96-97 Yläkindaus Läslag, Säästinaho Torp, Paavala Torp, Wiitala Torp, Sääksmäki Torp
61 98-99 Torp Sääskinmäki, Kuivasmäki by, Heikkilä Läslag, Heikmartinen
62 100-101 Heikkilä Läslag, Heikmartinen
63 102-103 Heikkilä Läslag, Heikmartinen Surmaaho
64 104-105 Heikkilä Läslag, Kolu Särkimäki
65 106-107 Heikkilä Läslag, Surmaaho
66 108-109 Heikkilä Läslag, Mikkola
67 110-111 Heikkilä Läslag, Särkimäki, Purunaho Torp
68 110-111 sama kuva kuin edellä
69 112-113 Heikkilä Läslag, Tupamäki
70 114-115 Heikkilä Läslag, itsellisiä, Sakari Torp
71 116-117 Heikkilä Läslag, Wiitanmäki
72 118-119 Heikkilä Läslag, Zakari
73 120-121 Heikkilä Läslag, Autio Torp, Hepoaho Torp, Matoniemi Torp, Mäkelä Torp
74 120-121 sama kuva kuin edellä
75 122-123 Heikkilä Läslag, Naulaaho Torp, Palomäki Torp, Pienmäki Torp
76 124-125 Heikkilä Läslag, Pulskanmäki Torp, Rajala Torp, Sopenperä Torp, Samulinaho Torp, Tupaaho Torp
77 126-127 Heikkilä Läslag, Palomäki Torp, Torp Muinonen, Torp Peltoniemi, Kuitula Läslag , Foudinmäki,
78 128-129 Kuitula Läslag, itsellisiä, Foudinmäki Suonsaari
79 128-129 sama kuva kuin edellä
80 130-131 Kuitula Läslag, Kypärämäkiyliviivattu, Kortenmäki
81 132-133 Kuitula Läslag, itsellisiä ym, Kypärämäki
82 134-135 Kuitula Läslag, Kuitula
83 134-135 sama kuva kuin edellä
84 136-137 Kuitula Läslag, renkejä piikoja ym, Mustamäki torp, Lahnasenmäki
85 136-137 sama kuva kuin edellä
86 138-139 Kuitula Läslag, itsellisä, Lahnasenmäki
87 140-141 Kuitula Läslag, Lihamäki, Torp Sopenperä
88 142-143 Kuitula Läslag, Myllyntaus
89 144-145 Kuitula Läslag, Wähämäki eller Erola
90 146-147 Kuitula Läslag, Torp Mehtovuori, Hallaaho Torp, Itälax Torp
91 148-149 Kuitula Läslag, Kovasenmäki Torp, Leppämäki Torp, Rajala Torp, Rusila Torp, Möttölä torp
92 148-149 sama kuva kuin edellä
93 150-151 Kuitula Läslag, Syrjälä Torp, Tikanaho Torp, Mehtovuori Torp
94 152-153 Kuivasmäki by, Reina Läslag, Kaipomäki
95 154-155 Reina Läslag, Kaipomäki
96 156-157 Reina Läslag, itsellisiä renkejä ym, Kokkila Ala,
97 158-159 Reina Läslag, itsellisiä renkejä ym, Kokkila Kaupi
98 160-161 Reina Läslag, itsellisiä renkejä ym, Kokkila
99 162-163 Reina Läslag, Kypärämäki Seppälä
100 162-163 sama kuva kuin edellä

Petäjävesi lastenkirja, 1858-1867, MKO359-368

Kuvat 1-100(199)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008