Raahe rippikirja, 1811-1817, MKO45-50

Kuvat 1-100(163)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 184 Register öfver tontägare i staden A-D
2 185 Register öfver tontägare i staden E-G
3 186 Register öfver tontägare i staden H-J
4 187 Register öfver tontägare i staden J-L
5 188 Register öfver tontägare i staden L-M
6 189 Register öfver tontägare i staden M-P
7 190 Register öfver tontägare i staden P-S
8 191 Register öfver tontägare i staden S-U
9 192 Register öfver tontägare i staden W-Ö
10   Rippikirjan 1811-1817 aloitussivu
11 1 Första qwarteret no 1 Jurvelius
12 2 Första qwarteret no 2 Peter Partin
13 3 Första qwarteret no 3 Hen. Holmlin, Michel Pjetilä, Simon Årava och Hannila Matts
14 4 Första qwarteret no 4 handels. Sovelius och Rönberg Emanuel
15 5 Första qwarteret no 5 och 6 rådman Freitag
16 6 Första qwarteret no 7 handelsman Nils Bergh
17 7 Första qwarteret no 8 handelsman Michel Durchman och Winflen Joh.
18 8 Första qwarteret no 9 handelsm. Hans Abr. Hajabn
19 9 Första qwarteret no 10 handelsm. Abr. Berger
20 10 Första qwarteret no 11 handelsm. Abr. Ervast och borgaren Olof Ervast
21 11 Första qwarteret no 12 färgaren Ollenborgs enka
22 12 Första qwarteret no 13 och 14 handels.Hen. Montin och handelsm. Michel Montin
23 13 Första qwarteret no 15 häradsskrivaren Johan Levon
24 14 Första qwarteret no 16 handelsm. Krögers enka
25 15 Första qwarteret no 17 handelsm. Lundberg
26 16 Första qwarteret no 18 och 19 råd-handelsm.Olof Lundström
27 17 Första qwarteret no 20 handelsman Matts Lacke
28 18 Första qwarteret no 21borgaren Daniel Jurvelius
29 19 Första qwarteret no 22 råd och handelm. Fellmans enka
    sivu 20 puuttuu, tyhjä ei ole kuvattu
30 21 Första qwarteret no 24 handelsm Anders Hedmansson
31 22 Första qwarteret no 26 kapellan Johan Gyllenberg
32 23 Första qwarteret no 27 och 28 handelsm. Daniel Montin
33 24 Första qwarteret no 29 guld och silversmed Henrik Tornström
34 25 Första qwarteret no 30 skomakaren Erik Lindgren
35 26 Första qwarteret no 31 enka Anna Paldan och sjöm. Lassilas enka
36 27 Första qwarteret nya tomter kyrkoh. Gröens enka, sjöman Påhl Kyllönen, tim.k. Askelin Johan och arb.k. Erik Wirpi
37 28 Första qwarteret nya tomter waktmäs. Siuren Gust. färgaren Abr. Söderström, sjöman Carl Candelin och dan. Kranck
38 29 Första qwarteret nya tomter skomak. Carl Borgrens enka
39 30 Första qwarteret nya tomter stads betjent. Joh. Österman, sjöm. Michel Jalman, sjöm. Alexa. Hatunen och Hen. Björkqvist
40 31 Första qwarteret nya tomter And. Tuttila, Pehr Åman och Isak Räihä
41 32 Första qwarteret nya tomter lieut. Pehr Wahlbäck och Jacob Silven
42 33 Första qwarteret nya tomter sjöm. Kauppinen Matts, Johan Lilja och tim.k. Lars Björckbäck
43 34 Första qwarteret nya tomter Olof Laureus, Fredric och Zachris Kustonen
44 35 Första qwarteret nya tomter Pyhäluotos enka
    sivu 36 puuttuu, tyhjä ei ole kuvattu
45 37 Andra qwarteret no 32 skräddaren Görkes enka
46 38 Andra qwarteret no 33 handelsm. P. Ervasts enka
47 39 Andra qwarteret no 34 svarfvar Gyllenbergs enka
48 40 Andra qwarteret no 35 handlanden Joseph Lang
49 41 Andra qwarteret no 36 råd- och handelsm. Johan Frieman
50 42 Andra qwarteret no 37 & 38 handelsm. Carl Gust.Hedman
51 43 Andra qwarteret no 39 handelsm. Schrudens enka
52 44 Andra qwarteret no 40&41 coopv. Capt. Adolph Dauers
53 45 Andra qwarteret no 42 handelsm. Johan Fagerwik
54 46 Andra qwarteret no 43 organ. Liickmans enka och organ. Qvist
    sivu 47 puuttuu, tyhjä ei ole kuvattu
55 48 Andra qwarteret no 45 sjöm. Samuel Krokholm och tim.k. Johan Kraftman
56 49 Andra qwarteret no 46 tunbind. Lars Lundahl och no 47 tim.k. Johan Lind
57 50 Andra qwarteret no 48 handelsm. Matts Hedman
58 51 Andra qwarteret no 49 handelsm. Michel Jurvelius
59 52 Andra qwarteret no 50 handelsm. Carl Frieman och Lars Frieman
60 53 Andra qwarteret no 51 handelsm. Michel Mii?
61 54 Andra qwarteret no 52 apotekaren Johan Kahre rådm. Stadsnoterien Jacob Solven och no 56 sjöm. Hätens enka
62 55 Andra qwarteret no 53 Johan Dickman, Leppäluoto Thomas och no 54 Johan Hackman, And. Hatunen
63 56 Andra qwarteret no 54 And. Lindberg, arb.k. Jacob Wiklund, sjöm. Aron Wiklund
64 57 Andra qwarteret nya tomter Hen. Siulin, ei saa selvää och Påhl Strand
65 58 Andra qwarteret nya tomter rådm., stads notarie Jos. Solven, Påhl salmelin och And. Widbäck
66 59 Andra qwarteret nya tomter Kanniainens enka, Påhl Lauren och Matts Patokoski
67 60 Andra qwarteret nya tomter And. Peckala, Hen. Forbus och Johan Byström
68 61 Andra qwarteret nya tomter Carl Tropps, Michel Wik och Fred. Asp
    sivu 62 puuttuu tyhjä, ei ole kuvattu
69 63 Tredje qwarteret no 55 & 56 råd- och handelsm. Johan Saureus
70 64 Tredje qwarteret no 57 färg. Wikblads enka
71 65 Tredje qwarteret no 58 bagaren Fahlström och no 59 ei nimiä
72 66 Tredje qwarteret no 60 handelsm. Michel Fontell103 handelsm. Michel Jurvelius
73 67 Tredje qwarteret no 61 råd-och handelsm. Johan Lang och handelsm. Zach. Franzen
74 68 Tredje qwarteret no 62 coopv. Kapten Hans Hallberg och kapt. Tretman
75 69 Tredje qwarteret no 63 handelsm. Andr. Hedmans enka och no 64 handelsm. Erik Nordberg
76 70 Tredje qwarteret no 65 & 66 råd- och handelsman Abr. Stenius och lieut. Gust. Sabudski
77 71 Tredje qwarteret no 67 Elisab. Brander
78 72 Tredje qwarteret no 68 handelsm. Ahlqvists enka och no 69 hattmak. Pehr Henborg
79 73 Tredje qwarteret no 70 A. Uhlmans enka och no 71 Jonas Öström
80 74 Tredje qwarteret no 72 handelsm. Hajan Abr. och Christ. och coovp. Kapt.Fred Sovelius
81 75 Tredje qwarteret no 73 handelsm. Johan Sovelius
82   sama sivu uudestaan
83 76 Tredje qwarteret no 75 brofogden Johan Levonius, borgm. Willman Ad.Fre. och no 76 landmät. Bäsks dotter
84 77 Tredje qwarteret no 77 borgm. Och stadsfisk. Matts Funell, no 78 waktm. Jonas Sanman
85 78 Fjärde qwarteret no 79 & 80 härädhöv. Alopaeus Zach. och Ch. Wennerberg
86 79 Fjärde qwarteret no 81 borg. Petter Richard och no 82 hand.m. Carl Lauren
87 80 Fjärde qwarteret no 83 tim.k. Georg Rajander och no 84 Maria Krabb, Gust. Aholin
88 81 Fjärde qwarteret no 84 sjötulls waktm. Wahlgren och no 85 tim.k.Johan Lex senior, Pirtikoski Erik
89 82 Fjärde qwarteret no 85 waktm. Carl Idgren och no 86 tim.k.Hen. Carlund, Olof Karakain
90 83 Fjärde qwarteret no 87 Lisa Skogman, no 88 tim.k. Matts Carlsten och no 89 Greta Lilja
91 84 Fjärde qwarteret no 89 Anna Svart och no 90 Melchior Kichier
92 85 Fjärde qwarteret no 91 skomak. Petter Sipelius, no 92 snickaren Johan Lindberg och no 93 Lundmans enka
93 86 Fjärde qwarteret no 94 ei nimiä och no 95 Johann. Elisab. Liljefors
94 87 Fjärde qwarteret no 96 skrädd. Johan Holmqvist och Joh. And. Helman
95 88 Fjärde qwarteret no 97 sjöm.Uhlmans enka och sjöm. Johan Uhlman
96 89 Fjärde qwarteret no 98 tim.k. Carl Peckala, tim.k. Johan Helander och sjöm.s enka Caisa Mathlin
97 90 Fjärde qwarteret no 99 sjöm. Hen. Montan, Joseph Liden och no 100& 101 Johan Löwenmark
98 91 Fjärde qwarteret no 101 sjöm. Hoffrens enka, no 102 Johan Carlborg och no 103 smeden Abr. Lindström
99 92 Fjärde qwarteret no 104 murmäst. Johan Palin, no 105 tim.k. Johan Hedig, sjöm. Erik Hypen
100 93 Fjärde qwarteret no 106 Pehr Utters dotter, no 107 Jacob Petzin, Hakala Jac. no 108 Jacob Krabb

Raahe rippikirja, 1811-1817, MKO45-50

Kuvat 1-100(163)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008