Raahe rippikirja, 1832-1839, IK55_I

Kuvat 1-100(182)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kansisivu
2   Arkistoluettelo
3   Alku
4   Kirjankansi
5   Johdantosivu
6 1 Första qwarteret no 1 Wenneströms enka och Georg Rajalins enka
7 2 Första qwarteret no 3 JacobSandelin, Carl Jurvelius, Michel Pietilä och Michel Oravas enka
8 3 Första qwarteret no 4 Sovelius enka och no 5 Freitags enka
9 4 Första qwarteret no 6 Nils Bergh och no 7 Michel Durchmans enka
10 5 Första qwarteret no 8 Jonas Lövenmarck och 9 Erik Björner
11 6 Första qwarteret no 10 Ollenborgs enka och no 11 Gregor Gummerus
12 7 Första qwarteret no 12 Johan Levon och no 13 Krögers enka
13 8 Första qwarteret no 14 Erik Lundbergs enka, Sivert Lunberg, och no 15 Olof Lundströms enka
14 9 Första qwarteret no 16 Lackes son Matts
15 10 Första qwarteret no 17 Fellmans son Johan och no 18 Anders Hedmansons enka och no 19 Carl Svanljung
16 11 Första qwarteret no 20 Abraham Thörnströms enka, no 21 Nils Freiman och no 22 Groens enka
17 12 Första qwarteret no 23 Nils Walberg och Thure Thorqvist 24 Erik Wirpi
18 13 Första qwarteret no 25 Abr. Söderrström och no 26 Daniel Laurei enka
19 14 Första qwarteret no 27 Johan Krank, no 28 Johan Mathlin och no 29 Zachris Lackström
20 15 Första qwarteret no 30 Michel Jahlman och no 31 Johan Rulins enka
21 16 Första qwarteret no 32 Alexander Hatunen och Fredrik Niemelin
22 17 Första qwarteret no 33 Erik Björkqvist 34 Tuuttila Petter och Carl Kutilain
23 18 Första qwarteret no 35 Peter Oman, no 36 Isak Räihä och no 37 Peter Wahlbäck
24 19 Första qwarteret no 38 Pietilä, Matts Oman, Lars Jollman och Olof Mandelin
25 20 Första qwarteret no 39 Langs enka, medå Pehr Hellström , no 40 Hen. Mardickala och no 41 Johan Siirilä
26 21 Första qwarteret no 42 Jacob Silven, no 43 And. Saarela, no 44 Olof Laureus
27 22 Första qwarteret no 45 And. Karakains enka, no 46 Johan Liljas enka och no 47 Matelas enka
28 23 Första qwarteret L..A Carl Palmen, Gust. Brunon L.B Matts Kaupinenn L.C och Thomas Linden
29 24 Första qwarteret L.D Georg Melin , medå Johan Puumaa , L.E And. Myllykangas , medå Matts Holm
30 25 Första qwarteret L.F Michel Ahlbom , Anders. Enman och L.G .Johan Antila
31 26 Första qwarteret L.G Matts.Keckman , Forbus enka och Beggrens enka
32 27 Första qwarteret L.G Hattunens enka och L:H Henric Sjulin
33 28 Första qwarteret L.H Johan Marjelin och Joseph Tabell
34 29 tyhjä
35 30 Andra qwarteret no 48 Emmanuel Julin , no 49 enka Caisa Pekkala och no 50 Gust. Hiilala, Matts Patokoskis enka
36 31 Andra qwarteret no 51 Anders Walin , medå. Jacob Peuron och no 52 Jacob Kanniainen
37 32 Andra qwarteret no 52 medå.Påhl Lauren no 53 Matts Öhman , no 54 Påhl Salmelin och no 55ei nimiä
38 33 Andra qwarteret no 56 Johan Häten , no 57 Hen. Krabb och no 58 Jacob Bergh
39 34 Andra qwarteret no 58 Aron Wiklund, no 59 Michel Wiik och no 60 Johan Fellman
40 35 Andra qwarteret no 61 Hans Smedslund , 62 Fredrik Asp och no 63 And. Sandelins enka
41 36 Andra qwarteret no 63 Fredrik Castrens enka no 64 Staffan.Borgertall medå. Johan Hacklin och Johan Portin , no 65 Erik Lepistö
42 37 Andra qwarteret no 65 Hen. Flink , no 66 Gretha Oström och Jonas Holmströn
43 38 Andra qwarteret no 67 Olof Westerlund , no 67 Jacob Andelin och no 68 Johan Byström och Hans Hendelin
44 39 Andra qwarteret no 68 Påhl Strand, no 69 Erik Silvander och Carl Hellmud?
45 40 Andra qwarteret no 70 Matts Willman , no 71 Adam Matila och Nils Partin
46 41 Andra qwarteret no 72 Erik Lagus, no 73 Johan Lackström och Matts Siniluoto
47 42 Andra qwarteret no 74 Anders Lindmans enka, no 75 Gustaf Härdh och no 76 och no 77 Johan Linds enka
48 43 Andra qwarteret no 78 Henric Candelin, no 79 Anders Söderberg och no 80 Brita Palin
49 44 Andra qwarteret no 81 Joseph Brenman , no 82 Johan Fagervik och no 83 Carl Pyhtilä
50 45 Andra qwarteret no 83 Jonas Westerlund och no 84 Anders Helander
51 46 Andra qwarteret no 85 Lundahls enka, no 86 Adolf Dauer, no 87 Math. Junell och no 88 Carl Gust.Hedman
52 47 Andra qwarteret no 89 Johan Frieman och no 90 Ervasts enka, Gabr. Haggren
53 48 Andra qwarteret no 91 Abr. Lunddahl , no 92 Matts Hedman och no 93 Ananias Zackman
54 49 Andra qwarteret no 94 Olof Dikmans enka, no 95 Michel Lindberg och no 96 Margaretha Frosterus
55 50 Andra qwarteret no 97 Michel Montin och no 98 Michel Fontell
56 51 Tredje qwarteret Henrik Ahlsten
57 52 Tredje qwarteret no 99 Petter Ahlqvist , no 100 & 101 Zachris Franzen och no 102 Hans Hallbergs enka
58 53 Tredje qwarteret no 103 Michel Jurvelii enka, no 104 Abr. Hojalins enka och no 105 Fredrik Sovelius
59 54 Tredje qwarteret no 106 Johan Sovelius, no 107 Baltzar Tvetman , no 108 Johan Leustadius och no 109ei nimiä
60 55 Tredje qwarteret no 110 Gust. Fred. Granberg, no 111 Jonas Sandman och no 112 Fahlströms enka
61 56 Tredje qwarteret no 113 Anton Hedmansson , no 114 Gyllbergs enka och no 115 Johan Lacke
62 57 Tredje qwarteret no 116 Branders enka och no 117 Johan Laureus och no 118 Carl Wickman
63 58 Fjerde qwarteret no 119 Zimmermans enka och no 120 Carl Pekkalas enka, Gust. Pecklin, Gust. Hilden
64 59 Fjerde qwarteret no 120 enka Caisa Mathlin, no 121 Wekblads enka, medå.Johan.Hannila
65 60 Fjerde qwarteret no 122 Montans enka och Lidens enka och no 123 Hen.Jurvelius
66 61 Fjerde qwarteret no 124 Nils Hoffrens enka och no 125 Joh.Jos. Carlborg
67 62 Fjerde qwarteret no 126 Petter Österborg, Hans Magnus och Pehr Lindgrens enka
68 63 Fjerde qwarteret no 127 Esaias Fyhr, Pehr Laurila l. Laurin och no 128 och 129 Jacob Pettzens enka
69 64 Fjerde qwarteret no 130 Fredrik Brander , no 131 Johanna Liljefors no 132 Johan Holmqvist
70 65 Fjerde qwarteret no 133 Zachris Alopoeus, no 134 Fredrik Levonius och no 135 Granbergs enkaach. Richard
71 66 Fjerde qwarteret no 136 Georg Rajander och no 137 Jacob Stenlund
72 67 Fjerde qwarteret no 138 Johan Wiksten, no 139 Joseph Wåhlgren och no 140 Petter Neuman
73 68 Fjerde qwarteret no 141 Petter Sipelius, no 142 Johan Lindbergs son Johan, no 143 Isak Hilden och no 144 Hans Unaus
74 69 Fjerde qwarteret no 145 Samuel Aspegren,no 146 Johan Jämndahl, Carl Hen. Idgren och Järvelin
75 70 Fjerde qwarteret no 147 Johan och Erik Lex och no 148 Henrik Petri Pakaslahti l. Granlund
76 71 Fjerde qwarteret no 149 Bertil Tabell och Johan Tabell
77 72 Fjerde qwarteret no 150 Pehr Karakainen och no 151 Joh. Petter Östbergs enka
78 73 Fjerde qwarteret no 152 Magnus Winblad , no 153 ei nimiä och no 154 Pehr Sahlgrens enka
79 74 Fjerde qwarteret no 155 Johan Palin och no 156 Johan Modig, Matts Sjöborg , Borqvists enka och Pehr Glaven
80 75 Fjerde qwarteret no 157 Erik Hypen, Carl Tiger och Johan Salin och no 158 Joseph Salin
81 76 Fjerde qwarteret no 159 Johan Järvelin, no 160 Petter Forsman och no 161 Jacob Grundström
82 77 Fjerde qwarteret no 161 Pehr Möller, no 162 Pehr Sahlgren och 163 Simon Dahlborg
83 78 Fjerde qwarteret no 164 Jacob Wäänänen och enkan Britha Handsk
84 79 Fjerde qwarteret no 165 Isaak Orava, Jacob Pekuri och Erik Resenfors
85 80 Fjerde qwarteret no 166 Matts Brännare , Gustaf Fabritius
86 81 Fjerde qwarteret no 167 Johan Särkkä och Huström, Maria Väisänen
87 82 Fjerde qwarteret no 168 Carl Cajan
88 83 Fjerde qwarteret no 169 Britha Prami , medå.Matts Ahlhelm, Jacob Skogman, Johan Korvelin?
89 84 Fjerde Qwarteret no 170 Jacob Marjaniemi l. Marjalin och Joh. Jacob Sjöberg
90 85 Fjerde Qwarteret no 171 Johan Lahdenperä och Thomas Leppäluoto
91 86 Fjerde Qwarteret no 172 Matts Häcklin och Erik Björkman
92 87 Fjerde Qwarteret no 173 Matts Gren
93 88 Fjerde Qwarteret no 174 Enkan Hedvig Svenson
94 89 Fjerde Qwarteret no 175 Enkan Maria Bogman och arb.k. Samuel Karhus enka
95 90 Fjerde Qwarteret no 176 Isaak Lahdenperä, Anna Wåhlberg, Johan Hongikangas och medå.Johan Mögman
96 91 Fjerde Qwarteret no 177 Maria Lindqvist, Erik Stark och Jacob Tall
97 92 Fjerde Qwarteret no 179 Enkan Anna Partin, Matts Ström och enkan Susanna Fabritius
98 93 Fjerde Qwarteret no 178 Johan Dikman, Jacob Hannila
99 94 Fjerde Qwarteret no 180 Henrik Niemelin och Henrik Widell
100 95 Fjerde Qwarteret no 181 Pehr Bengtilä

Raahe rippikirja, 1832-1839, IK55_I

Kuvat 1-100(182)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008