Säkkijärvi rippikirja, 1738-1756, UK748

Kuvat 1-100(200)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Otsikkosivu
    Jakso 1738-1748 alkaa
2   Gården Pöngä
3 12 Gården Päcki
4 13 Gården Kåufwo
5 14 Gården Torwi
6 15 Laisniemi Gård
7 16 Samma By Näppi
8 17 Kålhola
9 18 Gården Harju
10 19 Samma gård
11 20 Samma gård
12 21 Gården Toifwari
13 22 Salajerfvi by Jarfwa gård
14 23 Samma gård
15 24 Säppä gård
16 25 Samma gård
17 26 Nikujnen
18 27 Samma gård
19 28 Nurmela by
20 29 Gården Kyckling
21 30 Gården Nikuinen
22 31 Gården Wäkewä
23 32 Hujakala
24 33 Autio gård
25 34 Parko gård
26 35 Parko gård
27 36 Ylijerfwi by Husu gård
28 37 Husu gård
29 38 Jokimies
30 39 Kälwiä
31 40 Lijris gård
32 41 Härö gård
33 42 Härö gård
34 43 Kuicko gård
35 44 Pätäri gård
36 45 Telinen
37 46 Ihaxela by Håstika gård
38 47 Kasari gård
39 48 Kasari gård
40 49 Kasari gård
41 50 Apo gård
42 51 Kirpu gård
43 52 Hermuinen
44 53 Näppi gård
45 54 Lahnajerfwi by Mättö
46 55 Teelises gård
47 56 Kåskimies gård
48 57 Kåskimies
49 58 Lahnajerfwi gård
50 59 Lahnajerfwi Jänis
51 60 Lahnajerfwi Tilli
52 61 Toifwari gård
53 62 Leino Håf
54 63 Leino Håf
55 64 Myttilä
56 65 Låhko gård
57 66 Bengtimies
58 67 Kälfwiäin
59 68 Lyjyinen
60 69 Pölläin
61 70 Sirkjerfwi Håf
62 71 Keero gård
63 72 Keero ibidem
64 73 Ihalain
65 74 Sämälä by Heissonen
66 75 Hijri gård
67 76 Ibidem
68 77 Kubias gård
69 78 Willala by Trumbu
70 79 Mätsä Willain
71 80 Sållå
72 81 Nutika gård
73 82 Willain
74 83 Hetamess
75 84 Teitto
76 85 Hyttilä by
77 86 Hyttilä gård
78 87 Stoor Timberi
79 88 Samma gård
80 89 Wanha Timberi Ristola
81 90 Samma by
82 91 Samma by
83 92 Häsälä by Suroises gård
84 93 Mickola
85 94 Joukain
86 95 Kalliopää ja Turkia
87 96 Rackola
88 97 Rackola
89 98 Hyppälä Mässo gård
90 99 Samma gård
91 100 Hyppäinen
92 101 Nikula
93 102 Häkäinen
94 103 Lafwola by Alatalo gård
95 104 Sipilä gård
96 105 Lawoinen
97 106 Paackas by och Mäki gård
98 107 Samma gård
99 108 Sårsa gård
100 109 Hautapaakain

Säkkijärvi rippikirja, 1738-1756, UK748

Kuvat 1-100(200)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008