Säkkijärvi rippikirja, 1767-1773, UK748

Kuvat 1-100(192)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Otsikkosivu
2   Alku
3   Näppi ja Tåifwari
4   Wänäläin
5   Laihajärfwi Måndo ja Walkoin
6   Laihajärfwi Ollila ja Hypiä
7   Kåso
8   Kåso
9   Haili ja Mäkelä
10   YläMäkelä ja Pöngä
11   Päcki
12   Kåufwo ja Tårfwi
13   Hypiä
14   Samma Gård
15   Jarfwa
16   Jarfwa
17   Säppä
18   Säppä
19   Nikuin
20   Kyckling
21   Sanda?
22   Samma Gård
23   Harju
24   Nikuin
25   Wäkewä
26   Hujackala
27   Autio
28   Parcko
29   Ylijärfwi Husu
30   Samma Gård ja Jokimies
31   Alatalo
32   Kälfwiä ja Pätäri
33   Kuicko ja Saunamies
34   Härckö
35   Ihaxela Håsticka
36   Kasari
37   Lijri ja PäräKasari
38   Hermuin
39   Näppi
40   Näppi
41   Apo ja Ihaxcin
42   Kirpu
43   Mättö
44   Sirckjärfwi Kälfwiä
45   Lyjoin
46   Pölläin ja Håfwi
47   Weufwo ja PienKiero
48   Kiero
49   Bentimies
50   Låhko
51   Kåski
52   Kåski
53   Tielin ja Jaackola
54   Juoperi
55   Tilli
56   Päräkylä
57   Leino
58   Leino
59   Leino
60   Ihalain
61   Hyttilä Ylä-talo
62   Samma Gård ja Ala-talo
63   Heinoin
64   Hijri
65   Kubias
66   Trumbu ja Metsäwillain
67   Nuticka ja Suni
68   Wanha-peldo ja Teitto
69   Willain
70   Hieta
71   Samma hemman
72   Timberi
73   Myttylä
74   Ristola ja Pien-Timberi
75   Hannola ja Pönni
76   Reijo
77   Joukain ja Turckia
78   Mickola
79   Suuroin
80   Suuroin
81   Rackola Ala-talo
82   Ylä-talo
83   Torpare
84   Hyppälä Hemman
85   Mätso
86   Mätso
87   Nikula
88   Töllickö ja Häkämies
89   Samma hemman
90   Kallola Pertu
91   Kalloin
92   Samma hemman
93   Pärni
94   Paackala Uski
95   Hauta Paackain
96   Mäki Paackain
97   Sårsa
98   Ylä Outila
99   Samma hemman
100   Lafwola

Säkkijärvi rippikirja, 1767-1773, UK748

Kuvat 1-100(192)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008