Vaasa lastenkirja, 1821-1840, UK368_I

Kuvat 1-100(111)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   tunniste
2   lainausluettelo
3   Alku
4   kannet
5   sisäkannet
6 1 Förteckning ofver Barnens läsning i Wasa Stad
7 2 Assessoren
8 3 Häradshöfdingen Knorrings barn
9 4 Apologisten Alcenii Barn collegan Kihlmans Barn
10 5 1 Zwarteret Gårds ägares Barn skräddaren Palmgren styrman Hultman
11 6 1 Zwarteret Gårds ägares Barn Handelsman Chydenii Pjezmakaren Rehnman arbetskarlen Björklund
12 7 1 Zwarteret Gårds ägares Barn Bokbindaren Helin arbetskarlen Laigren Gewaldiern Elfström underofficer Lindström
13 8 1 Zwarteret Gårds ägares Barn Synålsmakare Sundholm sjöman Gylling Forslin Krabbe
14 9 1 Zwarteret Gårds ägares Barn borgmästare Sunden skräddare Savander Engman Häradsskrifvaren Herner
15 10 1 Zwarteret Gårds ägares Barn snickare gesällen Wikström oeconomic Directeuren Duwaldt arbetskarlen Holm och Friberg
16 11 1 Zwarteret Gårds ägares Barn svarfvare Lindbäck Smeden Nybler
17 12 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Commerce Rådet Höckert Rådmannen Rahm Handelsman Birling
18 13 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Commerce Råd Grönberg Handelsman Stoltz
19 14 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Handelsman Galamnii och Hartman Kamererare Kulvik Doctor Sabetti
20 15 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Sjöman Hellman Wästerlund Skomakaren Alp Lärgossen Hurtig
21 16 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Sjöman Lindberg Inspektören Grönberg Stads Gassören Ottelin Snickaren Öström
22 17 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Snickaren Finleii Garfvaren Berg Språkläraren Sterenius Sjöman Häggqvist
23 18 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Sjöman Hesell Corporalen Åkerberg
24 19 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Skomakare Solvin arbetskarl Häggström Waktknekt Söderberg
25 20 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Shölberg smeden Rönberg
26 21 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Sjöman Sörfvelin Rönberg Tobaks Spinnaren Björklund Brofogden Palmgren
27 22 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Sjöman Bäckman arbetskarlen Rönn och Wikman
28 23 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Arbetskarlen Lind Skomakaren Lindroth Sjöman Loos
29 24 2dra Zwarteret Gårds ägares Barn Handelsman Fingelund Hofrätts Advokat Feskalen Gottsman
30 25 3de Zvarteret gårds ägare Barn Handlanden Wasastierna och Auren
31 26 3de Zvarteret gårds ägare Barn Handelsman Höckert och Witander
32 27 3de Zvarteret gårds ägare Barn Handelsman Lybeck Sadelmakare Berlin
33 28 3de Zvarteret gårds ägare Barn Urmakaren Basilier Kökaren Björklund Regements Läkaren Doct Emeleus
34 29 3de Zvarteret gårds ägare Barn Guldsmeden Gestrin Gästgifvaren Waselius Snickaren Blank Lärgossen Berg
35 30 3de Zvarteret gårds ägare Barn Bagaren Hällberg Guldsmeden Anström
36 31 3de Zvarteret gårds ägare Barn Arbetskarlen Rönberg Sjöman Forss Svarfv Grönvall
37 32 3de Zvarteret gårds ägare Barn Enkan Humbla Smeden Rönberg Musikanten Nyman Slaktaren Malmberg
38 33 3de Zvarteret gårds ägare Barn Tullwaktmästarebn Lindström Borgmästaren Zvilen
39 34 3de Zvarteret gårds ägare Barn Handelsman Hollstius arbetskarlen Söderlund Smeden Sundblad
40 35 tyhjä sivu
41 36 4de qvarteret Handelsbetj Nordin
42 37 4de qvarteret gårds ägares Barn Assessoren Grönblad Skräddaren Ögren Garfvaren Wettergren Wolff Bergström
43 38 4de qvarteret gårds ägares Barn Hattmakaren Wikstrand
44 39 4de qvarteret gårds ägares Barn Handelsman Strömsten och Hartman Hattmakaren Krook
45 40 4de qvarteret gårds ägares Barn Apotekaren Lindcbäck assessoren Hägglund och Hammarström Rådman Widmark
46 41 4de qvarteret gårds ägares Barn Kopparslagaren Haupen Hattmakaren Sandelin
47 42 4de qvarteret gårds ägares Barn Skomakaren Rein Skräddaren Appelgren
48 43 4de qvarteret gårds ägares Barn Handskmakaren Nyman Kardmakaren Ahlgren
49 44 4de qvarteret gårds ägares Barn Skräddaren Salander Stenhagen Skomakaren Bellgren Skepparen Sandberg
50 45 4de qvarteret gårds ägares Barn Garfvaren Holmqvisk Gördelmakaren Wästerstrand Guldsmeden Gestrin Lärgosse Rein
51 46 4de qvarteret gårds ägares Barn Hammardahl Gördelmakaren Fagerlund Arbetskarlen Toplin och Lilljendahl
52 47 4de qvarteret gårds ägares Barn Gördelmakaren Hamren Sjökapten Wörsten Arbetskarl Wikblad
53 48 4de qvarteret gårds ägares Barn Färgaren Finelius Skomak Paulin och Gangalin Löfgren Åkerman
54 49 4de qvarteret gårds ägares Barn arbetskarl Skog och Dalin Nyberg
55 50 4de qvarteret gårds ägares Barn Slagter Brask Waktknekten Söderlund
56 51 4de qvarteret gårds ägares Barn Fiskaren Nordberg och Wörman Kakelungsmakaren Lydman
57 52 4de qvarteret gårds ägares Barn Lemberg Glasmästaren Löfgren
58 53 4de qvarteret gårds ägares Barn Sacklen Strömblad Nålmakaren Isberg
59 54 4de qvarteret gårds ägares Barn Lindholm
60 55 5te Zwarteret gårds ägares Barn Handlanden Berg Assessoren Forssell
61 56 5te Zwarteret gårds ägares Barn Stadsfogden Appelgren Glasmästar Nordling Sjöman Söderlund
62 57 5te Zwarteret gårds ägares Barn Thölberg Handelsman Sandelin
63 58 5te Zwarteret gårds ägares Barn HandelsmanWästerman Bodbetjent Krok Sjöman Henman
64 59 5te Zwarteret gårds ägares Barn Bagaren Holmqvist Brask Åkerberg
65 60 5te Zwarteret gårds ägares Barn Lindbom Snickaren Fridahl Handelsman Malander
66 61 5te Zwarteret gårds ägares Barn Gyllenberg arbetskarlen Granlund och Boström och Bäck
67 62 5te Zwarteret gårds ägares Barn Garfaren Grönstrand Rönblom Calander Lindqwist
68 63 5te Zwarteret gårds ägares Barn Styrman Sandelin Törner
69 64 5te Zwarteret gårds ägares Barn Sandelin Kapten Jägerholm Arbetskarl Nordgren och Göök
70 65 5te Zwarteret gårds ägares Barn Björklund Ahlbäck Sjöman Hellström
71 66 5te Zwarteret gårds ägares Barn Skomakaren Lindholm Arbetskarlen Ekblad och Krook
72 67 5te Zwarteret gårds ägares Barn Styrman Holmgren Kakelungsmakaren Frisenfeldt
73 68 tyhjä sivu
74 69 Sjette Zwarteret Gård No 176 Lagman Högman 177 Rosendahl no 178 Sjöman Holm
75 70 Sjette Zwarteret Gård No 179a Rönlund 179b Näsman180 Appelberg
76 71 Sjette Zwarteret Gård No 181 Sjöman Sjölin och Lundqvist 181c Blomberg och Lundqvist 182 Mätaren Sundström
77 72 6te Zwarteret Gårds ägares Barn Arbetskarlen Hecklin Lands Gevald Sabel Lagmannen Hising Befallningsman Rosenberg
78 73 Sjette Zwarteret Gård No 186 Diedrich 187 Föllskären Doct Ebeling 188 Hofrätts Rådet Langensten Skomakar Hartman
79 74 6te Zwarteret Gårds ägares Barn 189 Sjökapten Lilleström 190 Orgnisten Ramstedt 191 Målaren Björkqvist 192 Widbäck
80 75 Sjette Zwarteret Gård No 193 Sjöm Hedman No 194 Wise 194b Arbetskarlen Holm 195 Sjöcapt Ahlbergs enka
81 76 6te Zwarteret Gårds ägares Barn 196 Stolpe 197 Hofrätts Rådinnan Carp 198 Klockaren Nordlund 199 Adlerberg
82 77 6te Zwarteret Gårds ägares Barn no 200 Handelsman Granberg no 202 Kronman Frostenno 203 Sjöman Forsman
83 78 Sjette Zwarteret Gård No 204 Snick Lajberg no 205 Smeden Reutervall no 206 Sacellanen Juweleus Notarien Aminoff
84 79 6te Zwarteret Gårds ägares Barn Sjöman Malmberg Arbetskarlen Thilgren Kopparslagaren Hedman
85 80 Sjette Zwarteret Gård No 210 Sund Widbäck no 365 Laihiander no 369 Snickar Söderlund no 340 Björklund
86 81 Sjette Zwarteret Gård No no 372 Linroth 373 Sandvik no 378 Sundquist 379 Fabriksarbetaren Lund
87 82 Sjette Zwarteret Gård No no 380 Rundsten Sundqvist no 383 arbetskarlen Sabel
88 83 tyhjä sivu
89 84 tyhjä sivu
90 85 Sjunde Zwartteret Gård no 211 Boktryckaren Londieer no 213 Ingenieuren Holm 213 Färgaren Yberg
91 86 Sjunde Zwarteret Gård no 215 Strömblad 216 Sjöm Solström no 217 Sjöm Smedlund
92 87 Sjunde Zwarteret Gård no 221 Arbetskarl Enkan Wikman 223 Sjöman Sundström
93 88 Sjunde Zwarteret Gård no 224 Bergen no 225 Arbetskarlen Lax 227 Arbetsk Rönlund
94 89 Sjunde Zwarteret Gård no 227 Rönlund 230a Ahlberg 230b Laiberg
95 90 7de Zwarteret Gårds ägares Barn no 231 Arbetskarlen Kull no 232 Tobaks Spin Yberg 233 Arbetsk Wästerholm 234 Wilen Rein
96 91 7de Zwarteret Gårds ägares Barn no 235 Arbetsk Holmberg 236 Arbetsk Holmblad 237 Skom Blomström Häggman 238 Landelins Enka Sjöm Smed
97 92 Sjunde Zwarteret Gård No 239 Hollander no 240 Wästerman Enkan Sonsoff no 241 Sjökapt Wästerman
98 93 Sjunde Zwarteret Gård no 243 Lydbäks Enka Soller no 244 Sjöm Tysenius 245 Färg Gronman no 246 Sundberg no 247 Röngren no 248 Rönblad
99 94 Sjunde Zwarteret Gård no 246 Lindqvist no 247 Blockmak Röngren Postillon Sundberg 248 Rönblad Sjöm Söderberg
100 95 250 Backman no 252 Laihiander

Vaasa lastenkirja, 1821-1840, UK368_I

Kuvat 1-100(111)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008