Virolais-lättiläinen sotilassrk rippikirja, 1857-1876, OS393

Kuvat 1-100(120)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Rippikirja v. 1857-1876
2   Lainausluettelo
3   Lainausluettelo
4   Lainausluettelo
5   Alku
6   Sisällysluettelo
7 1 Ehster, Tredje Last-Equipaget, Underoff.
8 2 Ehster, Tredje Last-Equipaget, Underoff.
9 3 Ehster, Tredje Last-Equipaget, Underofficierare, Matros
10 4 Ehster, Tredje Last-Equipaget, Matros
11 5 Ehster, Tredje Last-Equipaget
12 6 Ehster, Tredje Last-Equipaget
13 7 Ehster, Tredje Last-Equipaget
14 8 Ehster, Tredje Last-Equipaget
15 9 Ehster, Tredje Last-Equipaget
16 10 Ehster, Tredje Last-Equipaget
17 11 Ehster, Tredje Last-Equipaget
18 12 Ehster, Tredje Last-Equipaget
19 13 Ehster, Tredje Last-Equipaget
20 14 Ehster, Tredje Last-Equipaget
21 15 Ehster, Tredje Last-Equipaget
22 16 Ehster, Tredje Last-Equipaget
23 17 Ehster, Tredje Last-Equipaget
24 18 Ehster, Tredje Last-Equipaget
25 19 Ehster, Tredje Last-Equipaget
26 20 Ehster, Tredje Last-Equipaget
27 21 Ehster, Tredje Last-Equipaget
28 22 Ehster Tyhjä aukeama
29 23 Ehster Tyhjä aukeama
30 24 Ehster Tyhjä aukeama
31 25 Ehster
32 26 Ehster, Sjuttonde Hamn-Kompaniet
33 27 Ehster, Sjuttonde Hamn-Kompaniet
34 28 Ehster Tyhjä aukeama
35 29 Ehster Tyhjä aukeama
36 30 Ehster, Sjunde Arbets-Equipaget, Underoff.
37 31 Ehster, Sjunde Arbets-Equipaget
38 32 Ehster, Sjunde Arbets-Equipaget
39 33 Ehster, Sjunde Arbets-Equipaget
40 34 Ehster
41 35 Ehster Tyhjä aukeama
42 36 Ehster, 3 Flott-Equipaget
43 40 37-40 sivut ovat tyhjiä
44 41 Ehster, Finska (27) Flott-Equipaget
45 42 Ehster, Marin-Arsenal-Komandet 4 Kompani
46 43 Ehster, Landt-Artilleri
47 44 Ehster, Landt-Artilleri
48 45 Ehster, Landt-Artilleri
49 46 Ehster, Ingeniér-Komandot
50 47 Ehster, Linie-Bataljonerne
51 48 Ehster, Linie-Bataljonerne
52 49 Ehster, Linie-Bataljonerne
53 50 Ehster, Linie-Bataljonerne
54 51 Ehster, Sappör-Komandot
55 52 Ehster, Skrifvare
56 53 Ehster, Fältskäret
57 54 Ehster, Krigs-Arbets-Equipaget
58 55 Ehster, 5te Linie bataljonen
59 56 Ehster
60 57 Ehster, 9 Linie bataljonen
61 58 Ehster, 9 Linie bataljonen
62 59 Ehster, 2 Linie bataljonen
63 60 Ehster
64 61 Ehster (8 Linie bataljonen) Petrovska Regementet
65 62 Ehster Tyhjä aukeama
66 63 Ehster, 6 Linie bataljonen, Nyslottske regementet
67 64 Ehster Tyhjä aukeama
68 65 Ehster, 3 Linie bataljonen
69 66 Ehster, 3dje Linie bataljonen
70 67 Ehster
71 68 Ehster
72 69 Ehster Tyhjä aukeama
73 70 Ehster, Hustrur, Förafskedade, Enkor och till Militär-Församlingen icke hörande personer
74 71 Ehster, Förafskedade, Hustrur, Enkor och till Militären ej hörande personer
75 72 Ehster, Förafskedade, Hustrur, Enkor och till Militären icke hörande personer
76 73 Ehster, Förafskedade, Hustrur, Enkor och till Militären icke hörande personer
77 74 Ehster, Förafskedade, Hustrur, Enkor och till Militären ej hörande personer
78 75 Invalider
79 76 Ehster, Bak-Komandot
80 77 Ehster
81 78 Ehster
82 79 Ehster
83 97 80-97 sivut ovat tyhjiä
84 98 Militär-Predik., Vice-Past.
85 99 Apothek.
86 100 Letter, Tredje Last-Equipaget
87 101 Letter, Tredje Last-Equipaget
88 102 Letter, Tredje Last-Equipaget
89 103 Letter, Tredje Last-Equipaget
90 108 104-108 sivut ovat tyhjiä
91 109 Letter, Sjunde Arbets-Equipaget
92 110 Letter, Sjunde Arbets-Equipaget
93 111 Letter, Sjunde Arbets-Equipaget Tyhjä aukeama
94 112 Letter, Sjunde Arbets-Equipaget Tyhjä aukeama
95 113 Letter, Sjunde Krys Arbets-Equipaget
96 114 Letter, Sjunde Arbets-Equipaget Tyhjä aukeama
97 115 Letter, Fjerde Arsenal Kompaniet
98 116 Letter, Fjerde Arsenal Kompaniet
99 120 117-120 sivut ovat tyhjiä
100 121 Letter, Finska (27) Flott-Equipaget

Virolais-lättiläinen sotilassrk rippikirja, 1857-1876, OS393

Kuvat 1-100(120)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008