Turun hovioikeus tuomiopöytäkirjat, 1665-1669, FR1151-1152

Kuvat 201-300(316)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201    
202    
203    
204   Fortsättning
205    
206   Höst Sessionen 4.10.1667
207    
208   Winter och Höst Sessionen 22.2.1667
    Uudenmaan kreivikunnat
209   Winter Sessionen 8.2.1667-
    Viipurin, Uudenkirkon ja Kymenkartanon lääni
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217   Höst Sessionen 11.10.1667-
    Viipurin, Uudenkirkon ja Kymenkartanon lääni
218    
219    
220    
221    
222   Winter och Höst Sessionen 23.5.1667-
    Käkisalmen lääni
223    
224   Winter och Höst Sessionen 23.5.1667-
    Käkisalmen läänin kreivikunnat
225    
226   Hovioikeudessa vuonna 1667 sakotettujen luettelot
    Lista eller förteckningh oppå dem som uthi den Kongl: hofrätt medh penninga böther ähre belagde Pro A: 1667 Uthi Winter Session.
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238   Siviilioikeus 1669
    Koko Suomi
    Rotulus uthöfwer dhe Civil ärander och Actioner som igenom afsagde domar och Resolutioner pro Anno 1669 publicerade och ugångna ähre
239    
240    
241    
242    
243    
244    
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257   Rikosoikeus 1669 Winter Sessionen 27.2.1669-
    Turun (ja Porin) lääni
    Rotulus på dhe Criminal Saaker som uthi den Kongl: hoffrätt i Stoorfurstendömet Finlandh resolverade äre, Pro Anno 1669
258    
259    
260    
261    
262    
263    
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271   Hööst Sessionen 9.10.1669-
    Turun ja Porin lääni
272    
273    
274    
275    
276    
277    
278    
279    
280    
281   Winter Sessionen 4.5.1669
    Öster Norlanden
282    
283    
284   Hööst Sessionen 26.11.1669
    Östernorrlanden
285    
286    
287   Winter Sessionen 15.3.1669
    Uudenmaan ja Hämeen lääni
288    
289    
290    
291    
292   Hööst Sessionen 6.10.1669-
    Uudenmaan ja Hämeen lääni
293    
294    
295   Winter Sessionen 8.3.1669
    Viipurin ja Uuden kirkon lääni
296    
297    
298    
299   Hööst Sessionen 29.10.1669-
    Viipurin ja Uuden kirkon lääni
300    

Turun hovioikeus tuomiopöytäkirjat, 1665-1669, FR1151-1152

Kuvat 201-300(316)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008