Kuusisto rippikirja, 1737-1776, JK1305

Kuvat 1-100(138)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Tunniste
2   Kuusisto rippikirja 1737-1776. I A a:1
3   Lainausluetelo
4   Kannet
5   Kylä- ja taloluettelo
6   Esilehti
7 1 Vasen sivu puuttuu. 1745-1751
8 2 Torpen, 1745-1751, Vieru Torp. Herrmunks Tårp. Härmälä Tårp. Långängs Tårp.
9 3 Vieru Tårp. 1737-1744 Hermunks Tårp. Härmälä Tårp. Långnäs Tårp. Långäng nya Tårp.
10 4 Kråksböle Öfvergård. 1738-1745, 1745-1751, Stenäs Tårp.
11 5 Kråksböle Öfvergård, Stennäs Tårp.
12 6 Kråksböle Nedergård, Hermans Torp.
13 7 Kråksböle Nedergård, Hermans Torp.
14 8 Munckäng , Kullas Torp.
15 9 Träskby, lisäksi muistiinpanoja
16 10 Träskby, lisäksi muistiinpanoja
17 11 Storby Antas, lisäksi muistiinpanoja
18 12 Storby Lassas
19 13 Storby Lassas
20 14 Sibbas
21 15 Pellas
22 16 Ravals
23 17 Storby Ravals, Paulin, Upväckare Torp.
24 18 Jopas
25 19 Storby Jopas, Förra Opwäckarens Torp.
26 20 Embo, Grönblom
27 21 Embo
28 22 Finby Klockare Östergård
29 23 Finby Vestergård
30 24 Finnby Wästergård
31 25 Räfnäs Östergård
32 26 Räfnäs Westergård
33 27 Smed Åminne, Store, Lydeman
34 28 Åminne Smeds, Lydeman, Skogas Torp.
35 29 Åminne Smeds, Åminne Klemits, Timbermans Tårp.
36 30 Åminne Tors, Stoges Tårp
37 31 Blanckens, Lydeman, Båtsmans Tårp. Finne
38 32 Blanckens, Finne, Lund
39 33 Bojas, Kärby Boijas
40 34 Bojas
41 35 Jullas, Kärby Jullas, Båtsmans Tårp. Knip
42 36 Jullas, Båtsmans Tårp. Crus
43 37 Suticka, Lydman, Kärby Suticala
44 38 Suticka, Lydman, Berg
45 39 Wolax, Kärby Wolax
46 40 Wålax lisäksi muistiinpanoja
47 41 Kierrom Capellans bohl, Hansenius, Petrelius, Wallenia, Båtsman Tårp. Gillberg
48 42 Kierrom Capellans bohl, Petrelius, Wallenia, Båtsman Tårp. Gillberg
49 43 Kårsnäs, Kärrby Körsnäs, Finäng Tårp
50 44 Korsnäs, Finängs Torp.
51 45 Custö gårds 1755-1762, Bork? Tallqwist, Hasselgren, Lundström, Sten, Gug, Eklöf, Grann, Österberg, Vennerberg, Vinsten
52 46 Custö gord 1752-1755, Hålckman? Weis, Karkman, Gromborn, Lidman, Forsander? Fleisir, Giskholm, Palman, Salmeus, Samsteen, Schoucke
53 47 Cuustö Gords, Siövik, Eklöf, Palman, Fisk? Flinckenberg, Nyström, Jörg, Giökholm, Ollenerg, Österberg
54 48 Cuustö gård, Siövik, Brörken, Engström, Berg, Franck
55 49 Custö Torpare. Vieru Torp. Herr Munens Torp. 1760-1767
56 50 Torpare Vieru Torp. Herrmunks Tårp.
57 51 Härmälä Tårp. Lungängs Tårp.
58 52 Krosböle Öfvergård, Stennäs Tårp.
59 53 Krosböhle Öfvergård, Granö, Steenääs Tårp.
60 54 Krosböl Nedergård
61 55 Krosböhle Nedergård
62 56 Munckång, Kullas Tårp.
63 57 Mungkäng, Kullas Torp.
64 58 Träskby
65 59 Träskby
66 60 Storby Antas, Brinckala Torp. Grön
67 61 Storpby Antas, Brinckala Tårp. Gröön
68 62 Storby Lassas
69 63 Storby Sibbas
70 64 Storby Sibbas
71 65 Storby Pellas
72 66 Storby Rafvals, Upväckäre Torp.
73 67 Storby Jopas, Förra Upväckäre Torp.
74 68 Storby Jopas, Myris Tårp.
75 69 Embo
76 70 Finby Östergård
77 71 Finnby Östergård
78 72 Finby Västergård, Finby Östergårds Bonden
79 73 Finnby Wästergård
80 74 Räfnäs Östergård
81 75 Räfnääs Östergård, Renfors, Högländer, Möller
82 76 Räfnäs Wästergård
83 77 Räfnääs Wästergård
84 78 Åminne Smeds, Skoges Torp.
85 79 Åminne Smeds
86 80 Åminne Thors
87 81 Åminne Thors
88 82 Åminne Klemets, Timbermas Tårp.
89 83 Åminne Clemets, Timbermas Tårp. Hutström? Paakin
90 84 Åminne Blanckas, Finnes Tårp. Simalin
91 85 Åminne Blanckas, Finnes Tårp. Simalin
92 86 Boijas, Gilberg, Båtsmans Tårp.
93 87 Bojas, Kärby Bocas, Ny tårp. Gillberg, Jacolin
94 88 Jullas, Båtsmans Tårp. Grönström
95 89 Jullas, Kärrom, Grusila Tårp. Kruus
96 90 Sutikala, Kärrom Sutila
97 91 Suutickala, Svahn, Kärrby Suticala
98 92 Kärrom Capellans bohl, Wallenström, Frideen
99 93 Wolax, Kärby Wolax
100 94 Wolax, Kärby Wolax, 1 Wolax Tårp. 2:Tårp.

Kuusisto rippikirja, 1737-1776, JK1305

Kuvat 1-100(138)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008