Kuusisto rippikirja, 1776-1811, JK1305

Kuvat 1-100(229)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kuusiston seurakunta Rippikirja 1777-1789, I Aa 2
2   Kannet
3   Alku
4   Lainausluettelo
5   Kylä- ja taloluettelot: Åminne- Ämboda. Rippikirjan jaksot: 1777-1783, 1784-1789. 1790-1797. 1798-1804, 1805-1811. Kylä- ja taloluettelot Finby-Träskby
6   Kylä- ja taloluettelot: Åminne- Ämboda.
7   Esilehti
8   Vasen sivu tyhjä
9 1-2 Custö Gård 1777-1783, Stackelberg, Elericshausen, Friherf? Lindborg, Högberg
10 3-4 Custö Gårds folck, Veijs, Lennig
11 5-6 Custö Gårds Tårpare, Vieru Tårp. Herrmunck Tårp.
12 7-8 Custö Gårds Tårpare, Haga Tårp. Härmälä Tårp. Längängs Tårp.
13 9-10 Custö Gårds Längängs Nytorp
14 11-12 Custö Gård, Hastfer, Köhler
15 13-14 Custö Gårds folck, Nordling, Procopé, Svanberg, Virmolin, Moberg, Friberg, Gräslund, Erland, Vallenberg, Eldberg, Berglund, Ståhl, Ferman, Roth
16 15-16 Custö Gård Trägårds mästaren, Lindberg, Högberg, Moberg, Erlund, Stenlund, Roth, Scharp
17 17-18 Custö Gård, Veisj, Svanberg, Ekman, Eklund, Ferrman, Roth, Berglund, Helsberg
18 19-20 Custö Gård Herrmuncks Tårp.
19 21-22  
20 23-24  
21 25-26 Custö Gård, Blomberg, Söderberg, Lundgren, Haga Tårp. Virmolin
22 27-28 Kroksböle Öfvergård
23 29-30 Kroksböle Öfvergård, Sockne skräddaren, Granö, Dugtig, Grön, Upväckaren, Stennås Tårp
24 31-32 Kroksböle Nedergård
25 33-34 Munckäng, Kullas Tårp.
26 35-36 Träskby, Ekebom, Flinkenberg
27 37-38 Storby Antas, Brinckala Tårp. Grön
28 39-40 Storby Lassas, Timmerman
29 41-42 Storby Sibbas
30 43-44 Storby Pellas
31 45-46 Storby Ragvalds, Hångala Tårp.Lindström
32 47-48 Storby Jopas, Myris Tårp.
33 49-50 Emboda
34 51-52 Emboda Tårp. Nordström, Klingberg
35 53-54 Finby Östergård Klockaren, Montell
36 55-56 Finby Västergård
37 57-58 Räfnäs Östergårds
38 59-60 Räfnäs Västergårds, Monsell
39 61-62 Åminne Smeds
40 63-64 Åminne Thors
41 65-66 Åminne Clemets, Timmermas Tårp.
42 67-68 Åminne Blankas, Finnes Tårp. Simalin
43 69-70 Kärrby Bojas, Ny Tårp. Gillberg
44 71-72 Kärrby Jullas, Kruusila Tårp.
45 73-74 Kärrby Sutickala
46 74-75 Kärrby Klärrom Sacellanen Magister, Möller, Lilius
47 76-77 Kärrby Volax, Kruus
48 78-79 Kärrby Korsnäs
49 80-81 Finängs Tårp. Sockne Skomakare, Burgman
50 82-83 Kustö-Gård 1784-1789, Hastner
51 84-85 Kustö Gårds folck, Svanberg, Henlund, Erlund, Ekman, Dahlberg, Brummer, Enhörning, Perlström, Moberg, Strandberg
52 86-87 Kustö Gårds folck, Ferman, Roth, Helsberg, Svalman, Ståhle, Wallenberg, Gladhuvud, Wilberg, Biörkström, Elfström, Enlund, Elming, Olin
53 88-89 Kustö Gårds folck, Wirmolin, Weijs, Wittlock
54 90-91 Kustö Gårds Tårp. Härmälä, Renfors, Jefvert. Långängs Nytorp.
55 92-93 Kustö Gårds Tårp. Långängs Tårpar. Herrmungs Tårp.
56 94-95 Kustö Gårds Tårp. Vieru Tårparen
57 96-97  
58 98-99 Kustö Gårds, Berglund
59 100-101  
60 102-103  
61 104-105 Kroksböle Öfvgd. Lillgrén, Gillberg
62 106-107 Kroksböle Öfvgd. Upväckaren, Sochen Skräddaren, Granö
63 108-109 Kroksböle Öfvgd. Stennäs Tårp. Klockaren, Stenholm
64 110-111 Kroksböle Nedgd. Bergqwist, Grönholm, Rolig
65 112-113 Munckäng
66 114-115 Munckäng Kullas
67 116-117 Träskby, Artig, Grön
68 118-119 Storby Antas, Pihlström
69 120-121 Storby Antas Brinkala Tårp. Grön
70 122-123 Stroby Lassas
71 124-125 Storby Sibbas, Forström
72 126-127 Storby Pellas
73 128-129 Stroby Ragvalds, Hångala Tårp.
74 130-131 Storby Jopas, Myris Tårp.
75 132-133 Emboda
76 134-135 Emboda Tårp. Gaml: Färjekarlen, Nordström, Klingberg
77 136-137 Finby Östergård
78 138-139 Finby Wästergård
79 140-141 Räfnäs Östergård, Renfors, Forström
80 142-143 Räfnäs Wästergård, Monsell
81 144-145 Åminne Smeds
82 146-147 Åminne Thors
83 148-149 Åminne Clemets, Timmermas Tårp.
84 150-151 Åminne Blankas, Finnes Tårp. Simalin
85 152-153 Kärrby Bojas, Ny Tårp. Gillberg
86 154-155 Kärrby Jullas, Krusila Tårp. Kruus
87 156-157 Kärrby Sutickala
88 158-159 Kärrby Kerrom Sacellanen Mag. Möller, Lilius
89 160-161 Kärrby Wolax
90 162-163 Kärrby Korsnäs
91 164-165 Finängs Tårp. Sockneskomakaren, Burgman
92 166-167 Kustö Gård 1790-1797, Berglund, Essen, Palmrot, Hedin, Melander?
93 168-169 Kustö Gård trägårdsmäst. Solman, Enbom, Rönberg, Fedman, Enlund, Ross, Froberg, Walhberg, Ståhl, Rolig
94 170-171 Kustö Gård Inspector, Norqwist, Vidberg, Roos, Hellenius, Stenberg, Nordling, Lindborg, Högberg, Berg, Cajander, Wikström
95 172-173 Kustö Gårds Tårp. Härmälä, Långängs Nytorp.
96 174-175 Kustö Gårda Tårp. Länängs
97 176-177 Kustö Gårds Tårp. Herrmunck
98 178-179 Kustö Gårds Tårp. Wieru, Rosberg
99 180-181 Kustö Gårds Tårp. Haga, Pihlström, Lång
100 182-183 Kroksböle Öfvergård, Lilgren, Svala

Kuusisto rippikirja, 1776-1811, JK1305

Kuvat 1-100(229)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008