Kuusisto rippikirja, 1850-1856, JK1306

Kuvat 1-100(106)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kuusiston seurakunta rippikirja 1850-56. B I 7
2   Lainausluettelo
3   Alku
4   Kannet
5   tyhjä
6   Register
7 1-2 Finby Westergårds
8 3-4 Finby Westergårds Tjenstefolk, Ahlström, Björkström, Pahlman, Grönblom, Liander, Hellberg
9 5-6 Finby Östergårds, Forström, Löfman
10 7-8 Finby Östergårds Tjenstefolk, Westerberg, Björkström, Tammelin, Hångois Torp. Forström, Korsberg
11 9-10 Kroksböhle Nedergårds, Grönblom, Ahlström
12 11-12 Kroksböhle Nedergårds Kyroks Torp. Lindholm, Ängsskilje Torp. Björkström, Färjetorp.
13 13-14 Kroksböhle Öfvergårds, Grönlund, Birgstedt, Wellenius, Malm, Ahlgren, Wessman, Pahlman, Kållin
14 15-16 Kroksböhle Öfvergårds Myllykangar Torp. Pahlman, Gårdens Tjenstefolk, Grönblom, Bergholm, Lundén, Lindgren
15 17-18  
16 19-20 Kustö Gårds Öfverste Boställe, von Willebrandt, von Daehn, Sandberg, Nyström
17 21-22 Kustö Gårds Inspectorn, Fagerlund, Lillberg
18 23-24 Kustö Gårds Trägordsmästarn, Holmberg, Palmström, Sällström, Lindström, Hellberg, Ekman, Krook, Lundqvist, Wikman
19 25-26 Kustö Gårds Dreng Fogden, From, Fingerros
20 27-28 Kustö Gårds Stall Dreng, Cederqvist, Grönros, Widman, Enqvist, Pahlman
21 29-30 Kustö Gårds Drengar, Bäck, Lindqvist, Fingerros, Sjöblom, Al, Sällström, Helander, Palmgren, Mäcklin
22 31-32 Kustö Gårds Eklund, Lundén, Granbom, Wahtman, Krusell, Åkerblom, Laurén, Ålman
23 33-34 Kustö Gårds Drengar, Engström, Willberg, Enqvist, Fisk, Engren, Sommer, Bäck, Stenfors, Sundell
24 35-36 Kustö Gårds Salin, Hilander, Sillgren, Roos, Bäck, Malmsten
25 37-38  
26 39-40 Kustö Gårds Tenste Qvinnor, Pahlman, Engström, Ståhle, Lönn, Forström, Dahl, Tammelin, Blom, Melander, From, Hellbom, Skönberg, Winberg, Korsberg, Borgman, Nyman, Wahlman, Topp
27 41-42  
28 43-44 Kustö Gårds Fiskaren, Fagerlund, Söderman, Enqvist, Pahlman
29 45-46 Kustö Gårds Lycktis, Grönblom
30 47-48 Kustö Gårds Krintilä, Qvistedt, Lindström, Sällström, Pahlman, Lindblom
31 49-50 Kustö Gårds Herrmunks Torp. Fagerlund, Selán, Roos, Bäck, Wessman, Käck, Hagman
32 51-52 Kustö Gårds Härmälä Torp. Lindgren, Enqvist, Fingerros, Pahlman, Söderman, Lindgren
33 53-54 Kustö Gårds Längängs Torp. Pahlman, Wessman, Friman, Westerberg, Lindgrén
34 55-56 Kustö Gårds Ny Torp. Hellberg, Åman, Fingerros, Lindström, Westerberg
35 57-58 Kustö Gårds Wieru Torp. Forsström, Fisk, Pihlqvist, Roos, Ström
36 59-60 Kustö Gårds Ängsböhle Torp. Lindholm, Forström
37 61-62 Kustö Gårds Finnholmen, Rosin, Idman
38 63-64  
39 65-66  
40 67-68 Inhyseshjon samt dylika utan bestände boningsplatsen samt Församlingens Fattighjon, Fingerros, Forström, Klint, Lindblom, Björkström, Grön, Möörs
41 69-70 Kustö Kyrknäs Klockaren, Lindholm, Granlund
42 71-72 Kärrby Bojas, Salmberg, Brink, Hägman, Numers
43 73-74 Kärrby Jullas och Bojas, Konsell, Nyholm, Renvall, Hasselgen
44 75-76 Kärrby Jullas och Bojas, Lindström, Sandell, Bertling
45 77-78 Kärrby Jullas och Bojas Tjensteqvinnor, Wikberg, Eklöf, Lundgrén, Lindeman, Örnberg, Söderström
46 79-80 Kärrby Jullas och Bojas, Mård, Enroth, Idman
47 81-82 Kärrby Jullas och Bojas Kruusila Torp, Nordlund
48 83-84  
49 85-86 Kärrby Korsnäs
50 87-88 Kärrby Korsnäs, Berg, Tammelin, Östberg
51 89-90 Kärrby Kärrom Kapellanen, Haleen, Ingelius, Hallman, Cavander
52 91-92 Kärrby Kärrom, Seger, Fingerros, Laurén, Malmstedt, Lindmark, Saurman, Rosiin, Strandroos, Blom, Silvan, Berg, Skönberg, Bergström, Wilén
53 93-94 Kärrby Kärrom, Stenvall, Roos, Söderström, Simalins Torp. Forsman, Bergqvist, Löfman, Hellberg
54 95-96  
55 97-98 Kärrby Suutikala, Nummelin, Grönlund, Lindblom, Rotsröm, Grönros, Ahlgren
56 99-100 Kärrby Suutikala, Häggström, Lemberg, Helander, Engblom, Wikman, Kajander, Lätt, Lundgren
57 101-102 Kärrby Wolax, Wiklund
58 103-104 Kärrby Wolax, Westerholm, Rosenberg, Bokström, Kajander, Enroth, Lustikulla Torp. Nordlund, Löfman
59 105-106 Munkängs
60 107-108 Munkängs, Halenius, Roos
61 109-110 Räfnäs Gård, Heurlin, Grönros, Fridman, Fogelberg, Lemberg
62 111-112 Räfnäs Gård, Lundström, Lindén, Fingerros, Engblom
63 113-114 Räfnäs Gård, Löfman, Helander, Roos, Forström, Forsberg, Lindholm, Pahlman, Westerberg, Kavander, Lindberg, Erling, Lindqvist
64 115-116 Räfnäs Gård, Wilander, Dufva, Eklöf, Malmhend
65 117-118 Räfnäs Gård Norrbacka Torp. Stuga, Löfman, Nordlund, Gåpå, Hanelius, Sommer, Ahlberg, Gillberg
66 119-120 Storby Sibbas Gård, Edman, Hollender, Lemberg, Grönlund, Lindell, Sohlman
67 121-122 Storby Sibbas, Enberg, Widberg, Blomberg, Grönfors, Lindmark, Lundberg, Eklöf, Englund
68 123-124 Storby Sibbas, Halen, Kalin, Bergman, Forsman, Bergqvist, Handelin, Nordberg, Ström
69 125-126 Storby Sibbas, Lindberg, Ekqvist, Wichtman, Dufva, Sirén, Pelander, Eklöf, Malmlund, Englund
70 127-128 Storby Sibbas, Grönlund, Sommer, Grönros, Willing, Enkel, Selin
71 129-130 Storby Sibbas, Ahlberg, Ahl, Hellman, Klint
72 131-132 Storby Sibbas Gamla Färje Torpet, Söderström, Granö
73 133-134  
74 135-136 Storby Sibbas Gård och Antas jord, Österkulla Torp. Hallen
75 137-138 Storby Sibbas Gård och Antas jord, Flisbergs Torp.
76 139-140 Storby Sibbas Gård och Antas jord, Randala Torp. Stenman, Ekman
77 141-142  
78 143-144 Storby Sibbas Gård och Lassas jord, Lassas Torpet kallad, Grönlund, Idman, Gillberg, Löfman
79 145-146 Storby Sibbas Gård och Ragvals jord, Idmans Torp. Hellman
80 147-148 Storby Sibbas Gård och Jopas jord,
81 149-150 Storby Sibbas Gård och Jopas jord, Inhyses Stuga, Grönlund, Gillberg
82 151-152  
83 153-154 Storby Pellas, Engren
84 155-156 Storby Pellas
85 157-158 Storby Pellas Haga Torp.
86 159-160 Storby Pellas Stennäs Torp. Engren, Lindqvist
87 161-162 Träskby, Yldén
88 163-164 Träskby Engren, Idman, Pahlman, Hellberg, Lindholm, Bergman, Ahlgren, Eklund
89 165-166 Åminne Blancas
90 167-168 Åminne Blancas Seger, Hellberg, Silvan, Enkell
91 169-170  
92 171-172 Åminne Clemets, Silvan, Forsman, Berggvist
93 171-172 irtolappu
94 171-172 irtolappu
95 173-174 Åminne Blancas Finnängs Torp. Ståhlström, Rosenlöf
96 175-176 Åminne Smeds
97 177-178 Åminne Smeds Seger, Grönlund, Halenius, Hanelius
98 179-180 Åminne Thoors, Konsell, Nyholm, Westerlund
99 181-182 Åminne Thoors Leidenius, Cavander, Waliander, Blomqvist, Forsman, Bergqvist, Lindblom, Ekman, Pahlman, Krook
100 183-184 Åminne Thors Finnbergs Torp. Strand Torp. Andala, Grönros, Kulmala Torp. Grönlund

Kuusisto rippikirja, 1850-1856, JK1306

Kuvat 1-100(106)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008